Belgium Dutch

Selecteer uw locatie

Belgium Dutch

Celstof- en papierproductie

Intelligent, nauwkeurig, robuust en betrouwbaar

Celstof- en papierproductie op het hoogste niveau
Met de elektrohydraulische aandrijftechniek van Bosch Rexroth

– Uiterst robuust en absoluut nauwkeurig
– Specialistische kennis van industriële hydrauliek
– Zeer specialistische, op uw individuele eisen afgestemde systeemfuncties

De celstof- en papierproductie stelt buitengewoon hoge eisen aan de aandrijftechniek. Om een probleemloos samengaan van de hier optredende grote krachten te waarborgen, wordt van de machines en installaties tevens geëist dat deze uiterst robuust en nauwkeurig zijn. Rexroth zet op dit gebied wereldwijde standaarden.

Of het er nu om gaat lasten gelijkmatig te heffen of te laten zakken, rechte of draaiende bewegingen uit te voeren, een gelijkmatige versnelling te realiseren of ingestelde snelheden aan te houden, nauwkeurig te positioneren, krachten over te brengen of processen aan elkaar te koppelen - overal waar krachten economisch moeten worden gebruikt, komen de voordelen van de industriële hydrauliek tot uiting.

Het applicatiecentrum voor de papierindustrie levert ondersteuning voor de ontwikkeling van optimale resultaten met betrekking tot de precisie, bedrijfseconomische aspecten en lange levensduur van productie-installaties. Hier wordt de specialistische kennis van de industriële hydrauliek uit de jarenlange ervaring in de branche en de wereldomvattende kennis van processen gebundeld, en worden er - vaak in directe, nauwe samenwerking met de eindgebruiker - zeer gespecialiseerde, individuele systeemfuncties ontwikkeld.