Belgium Dutch

Selecteer uw locatie

Belgium Dutch

Energietechniek

Gas en stoom: met speciale besturingssystemen zorgt Bosch Rexroth voor een veilige energietechniek

Energiecentrales moeten veilig zijn en zorgen voor een betrouwbare energievoorziening. Een andere uitdaging voor de branche: energietechniek moet milieuvriendelijk, duurzaam en tegelijkertijd concurrerend zijn. Daarom hebben we in samenwerking met turbinefabrikanten speciale besturingsconcepten ontwikkeld. Rekening houdend met de geldende veiligheidsvoorschriften kunnen gas- en stoomturbines met de techniek van Bosch Rexroth efficiënt en betrouwbaar worden geregeld.

Voor de regelsystemen die nodig zijn voor de brandstofcircuits van gasturbines biedt Bosch Rexroth een breed scala aan specifieke besturingselementen. Dat zijn bijvoorbeeld turbinestarters, oliepompsystemen, olieverzorgingsunits en totaaloplossingen voor de brandstofregeling.

Ook voor de verdergaande besturingseisen van stoomturbines betreffende het totale thermische vermogen hebben we uitgebreide concepten: bijvoorbeeld met regelaars voor de vermogensbesturing, voor bypass-stations en olieverzorgingsunits.

Bosch Rexroth levert u maatwerk in besturingssystemen. Dankzij de langjarige ervaring van het bedrijf in de branche kan de klant bij Bosch Rexroth rekenen op goed begrip voor de bijzondere eisen die worden gesteld aan de energietechniek. Voor elke prestatie-eis leveren we wereldwijd de gewenste apparatuur.