Netherlands

Selecteer uw locatie

Netherlands

Privacybeleid

Bosch Rexroth B.V. respecteert jouw privacy

Bescherming van jouw privacy is een belangrijke zorg voor ons. Gegevensbescherming en informatiebeveiliging zijn opgenomen in ons bedrijfsbeleid.

Verzamelen en verwerken volgens wetgeving

Tijdens je bezoek aan onze website verwerken en verzamelen wij persoonlijke gegevens. Dit doen wij vertrouwelijk en in overeenstemming met Nederlandse, Duitse en Europese wetgeving.

Onze online diensten

Hieronder vind je een compleet overzicht van ons online aanbod. We beschrijven iedere online dienst die wij gebruiken afzonderlijk. We geven telkens een opsomming van verwerkte gegevens, verwerkingsdoeleinden en de wettelijke basis daarvoor. We beschrijven mogelijke gegevensoverdracht en hoe we met opslag van gegevens omgaan.

Updates: De laatste inhoudelijke aanvulling en tekstuele aanpassingen vonden plaats op 8 september 2020.

Dit privacybeleid van Bosch Rexroth B.V. is geldig vanaf 25 mei 2018

Algemene informatie online aanbod

Bosch Rexroth B.V. (hierna ook wel "Bosch Rexroth" of "wij" of "ons") heet je welkom op onze internetpagina's en mobiele applicaties (samen ook wel "online aanbod" genoemd). Bedankt voor je interesse in onze producten en ons bedrijf.

Verantwoordelijke

Bosch Rexroth is verantwoordelijk voor verwerking van uw gegevens. Uitzonderingen worden beschreven in dit privacybeleid.

Raad van bestuur

Ron van den Oetelaar, Ron Schilders

Voorzitter van de Raad van Toezicht

Ron van den Oetelaar

Contact

Hoofdkantoor Bosch Rexroth B.V.

Kruisbroeksestraat 1

5281 RV, Boxtel

+31 (411) 651951

info@boschrexroth.nl

Inschrijving Kamer van Koophandel

’s-Hertogenbosch KvK 16057251

BTW: NL008239332B01

KVK: 16057251

Grondbeginsel

Persoonlijke gegevens bestaan uit alle informatie met betrekking tot een identificeerbaar natuurlijk persoon, zoals bijvoorbeeld; namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen en contractuele stamgegevens die te herleiden zijn tot iemands identiteit.

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens (inclusief ip-adressen) enkel als hier een wettelijke basis voor is, of als je jouw toestemming hebt gegeven voor de verwerking of het gebruik van jouw persoonlijke gegevens. Bijvoorbeeld door je te registreren voor onze Newsletter.

Kinderen

Deze online aanbieding is niet bedoeld voor kinderen onder de 16 jaar.

Data overdracht

Gegevensoverdracht naar andere verwerkingsverantwoordelijken

In principe worden jouw persoonlijke gegevens alleen doorgestuurd naar andere verwerkingsverantwoordelijke partijen als dit vereist is voor de nakoming van een contractuele verplichting, of als wijzelf of een derde partij een rechtmatig belang heeft bij de gegevensoverdracht, of als je jouw toestemming hebt gegeven.

Gegevens over de rechtsgrondslagen zijn te vinden in de paragraaf - Verwerkingsdoeleinden en wettelijke basis - Derden kunnen ook andere bedrijven van de Bosch-groep zijn. Wanneer gegevens worden overgedragen aan derden op basis van een gerechtvaardigd belang, wordt dit uitgelegd in dit privacybeleid.

Bovendien kunnen gegevens worden overgedragen aan derden wanneer we daartoe verplicht zijn door wettelijke voorschriften of uitvoerbare administratieve of gerechtelijke bevelen.

Dienstverleners (algemeen)

We betrekken externe dienstverleners bij verkoop- en marketingdiensten, contractbeheer, programmeren, gegevenshosting en hotline-diensten. We hebben deze dienstverleners zorgvuldig gekozen en controleren hen regelmatig. Alle dienstverleners zijn verplicht te voldoen aan de wettelijke bepalingen. Dienstverleners kunnen ook andere bedrijven van de Bosch groep zijn.

Overboeken naar ontvangers buiten de EER

We kunnen persoonlijke gegevens doorgeven aan ontvangers buiten de EER in zogenaamde derde landen. In dergelijke gevallen zorgen we er voorafgaand aan de overdracht voor dat ofwel de gegevensontvanger een passend niveau van gegevensbescherming biedt (bijvoorbeeld als gevolg van een besluit van de Europese Commissie voor het betreffende land of vanwege de overeenkomst op basis van het zogenaamde EU-model clausules met de ontvanger) of dat u hebt ingestemd met de overdracht.

U hebt recht op een overzicht van ontvangers uit derde landen en een exemplaar van de specifiek overeengekomen bepalingen om een passend niveau van gegevensbescherming te waarborgen. Gebruik hiervoor de verklaringen in het gedeelte Contact.

Duur van opslag, bewaartermijnen

In principe bewaren wij uw gegevens zolang als nodig is om ons online aanbod en verbonden diensten weer te geven of zolang wij een gerechtvaardigd belang hebben bij het opslaan van de gegevens (we kunnen bijvoorbeeld nog steeds een gerechtvaardigde interesse hebben in postmarketing, zelfs na uitvoering van onze contractuele verplichtingen). In alle andere gevallen schrappen we uw persoonlijke gegevens, met uitzondering van gegevens die we moeten opslaan voor de naleving van wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld vanwege bewaartermijnen onder de fiscale en handelscodes zijn we verplicht om documenten zoals contracten en facturen beschikbaar te hebben voor een bepaalde periode).

Gegevensverwerking onder andere wettelijke voorschriften

We verzamelen gegevens op basis van andere wettelijke voorschriften. Het gaat bijvoorbeeld om voorschriften voor exportcontroles, EG-voorschriften (screening op terroristische lijst), militairen, bekende afzenders (luchtvrachtbeveiligingswetgeving), belastingen, ILSG, algemeen gelijkheidsrecht, arbeidsrecht en nog veel meer. Wij behandelen de gegevens volgens de specificaties van de respectieve wettelijke voorschriften en op analoge wijze hun opslagverplichtingen. Persoonlijke gegevens worden onmiddellijk na het einde van de opslagverplichtingen verwijderd.

Registratie

Als u gebruik wenst te maken van of toegang krijgt tot voordelen die vereist zijn om de uitvoering van een contract aan te gaan, verzoeken wij u om uw registratie. Met uw registratie verzamelen we persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het aangaan van de uitvoering van het contract (bijvoorbeeld voornaam, achternaam, e-mailadres) en verdere gegevens op vrijwillige basis, indien van toepassing. Verplichte informatie is gemarkeerd met een *.

De door u verstrekte gegevens worden alleen opgeslagen voor het betreffende registratieproces en uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van de geleverde diensten. Raadpleeg voor meer informatie de respectieve onderstaande aanbieding in de bijbehorende informatie over gegevensbescherming.

We raden ten zeerste aan dat u de wachtwoorden voor uw aanmelding regelmatig wijzigt en vertrouwelijk houdt. Gebruik nooit triviale wachtwoorden.

Log bestanden

Telkens wanneer u internet gebruikt, verzendt uw browser bepaalde informatie, die wij opslaan in zogenaamde logbestanden.

We slaan logbestanden op voor een korte periode om serviceverstoringen vast te stellen en om veiligheidsredenen (bijvoorbeeld om aanvalspogingen te onderzoeken) en ze daarna te verwijderen. Logbestanden die voor bewijsdoeleinden moeten worden bijgehouden, zijn uitgesloten van verwijdering totdat het desbetreffende incident is opgelost en kunnen van geval tot geval worden doorgegeven aan de onderzoeksautoriteiten.

Logbestanden worden ook gebruikt voor analysedoeleinden (zonder het IP-adres of zonder het volledige IP-adres). Zie ook module webanalyse.

In logbestanden wordt met name de volgende informatie opgeslagen:

• IP-adres (Internet Protocol-adres) van het eindapparaat van waaruit de Online Aanbieding wordt geopend,

• Internetadres van de website van waaruit de onlineaanbieding is geopend (zogeheten oorsprong of verwijzende URL),

• De naam van de serviceprovider via dewelke de Online Aanbieding wordt gebruikt,

• Bestandsnamen of informatie die is geopend,

• Toegangstijd, datum en toegangsduur,

• Verzonden datavolume,

• http-statuscode (bijvoorbeeld het verzoek was succesvol of het verzoek is mislukt)

Community's

We bieden je de mogelijkheid om lid te worden van een van onze community's. Public Community Content kan ook worden gebruikt zonder registratie. Na registratie kunt u een gebruikersprofiel maken, specifieke instellingen beheren, communiceren in de community's en communiceren met andere leden. Uw gegevens die daarin worden gegenereerd, worden alleen gebruikt in het kader van de toestemming die u hebt verleend voor de respectieve marketing-, marktonderzoeks- en servicedoeleinden. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken.

Het openbare profiel van een communitylid toont alleen de bijnaam, verworven badges (trofeeën), de rangorde en de laatste gebruikersinteracties. Het e-mailadres of andere persoonlijke gegevens zijn niet zichtbaar.

Alle andere gegevens die door u zijn gegenereerd in de community's, bijvoorbeeld door het maken van, opmerkingen of foto's, zijn automatisch openbaar toegankelijk en worden gekoppeld aan uw gebruikersprofiel. Een speciaal geval hiervan zijn zogenaamde privé-communities, waar alleen geregistreerde leden de community kunnen betreden en de inhoud kunnen bekijken.

Typische community-elementen waarin communityleden interactie hebben en / of content maken, zijn bijvoorbeeld Forum, Blog, Tribal Knowledge Base (Wiki), Question & Answers en Idea Exchange.

Bescherming van intellectueel eigendom in Community's

Vooral in community-elementen als Idea Exchange is het indienen van ideeën door de gebruikers zelf een essentieel onderdeel van de community. Als u uw eigen ideeën indient, moet u er rekening mee houden dat met name in openbare community's elke bezoeker deze ideeën kan zien.

Hoewel uitgebreide bescherming van intellectueel eigendom in community's niet mogelijk is, hebben we op zijn minst elementaire mechanismen die inbreuken in dit opzicht beperken:

• De maker van een idee wordt expliciet geïdentificeerd door de bijnaam en de datum van creatie.

• De communityrichtlijnen instrueren leden om 'gestolen' ideeën of inbreuken op intellectuele eigendomsrechten te meldenElke bescherming van intellectuele eigendom buiten deze zelfregulering door de gemeenschap is voor ons niet mogelijk en wij zijn niet aansprakelijk voor inbreuken met betrekking tot ingebrachte intellectuele eigendom.

U bent vrij om inhoud te creëren met uw intellectuele eigendom of niet. Als u bang bent dat uw intellectuele eigendomsrechten mogelijk worden geschonden, raden we u aan dergelijke inhoud niet te maken.

Community registratie

Om in de Community te kunnen communiceren, verzoeken wij u zich te registreren. U kunt het centrale gebruikersbeheersysteem van Bosch gebruiken om een "Bosch Global User" te creëren, die ook kan worden gebruikt voor andere platforms van de Bosch Group en die zorgt voor SSO tussen de verschillende platforms van de Bosch Group. In het kader van de registratie verzamelen we persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de vorming en uitvoering van het contract (bijnaam, e-mailadres) en, indien van toepassing, aanvullende gegevens op vrijwillige basis (bijvoorbeeld voornaam, achternaam). Verplichte verklaringen zijn gemarkeerd met een *

Gebruik van cookies

Algemeen

Cookies en volgmechanismen kunnen worden gebruikt als onderdeel van ons online aanbod.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen wanneer een online aanbieding wordt geopend. Als u deze Online Aanbieding nog een keer bezoekt, stuurt uw browser de inhoud van de cookies terug naar de betreffende verkoper en maakt zo de herkenning van het eindapparaat mogelijk.

Sommige van onze pagina's gebruiken alleen technisch noodzakelijke cookies. Er wordt geen cookie-manager-dialoogvenster gebruikt op deze pagina's.

Volgen is mogelijk met behulp van verschillende technologieën. We verwerken informatie, met name in de context van pixeltechnologie of analyse van logbestanden. Op deze pagina's wordt een Cookiebanner gebruikt.

Overzicht van cookies die door ons worden gebruikt

In deze sectie vindt u een overzicht van de cookies die we gebruiken.

Absoluut noodzakelijke cookies

Bepaalde cookies zijn nodig om ons online aanbod op een veilige manier te verstrekken. Deze categorie omvat bijvoorbeeld:

• Cookies die onze gebruikers identificeren of authenticeren

• Cookies die tijdelijk bepaalde invoer van de gebruiker bewaren (bijvoorbeeld inhoud van een winkelwagentje of een online formulier),

• Cookies die bepaalde gebruikersvoorkeuren opslaan (bijvoorbeeld zoek- of taalinstellingen),

• Cookies die gegevens opslaan om video's of audio-inhoud zonder problemen te kunnen afspelen.

Analytische cookies

We gebruiken analytische cookies om het gebruiksgedrag (bijvoorbeeld zoekopdrachten die worden ingestuurd) van onze gebruikers vast te leggen en om het statistisch te evalueren.

Advertentiecookies van derden

We staan ook andere bedrijven toe om gegevens van onze gebruikers te beoordelen via advertentiecookies. Hierdoor kunnen wij en derden de gebruikers van ons online aanbod op interesses gebaseerde advertenties laten zien die gebaseerd zijn op een analyse van hun gebruiksgedrag in totaal (bijv. Advertentiebanners waarop is geklikt, bezochte subpagina's, zoekopdrachten die zijn ingestuurd), dus niet beperkt tot ons online aanbod.

Conversie cookies

Onze partners voor het bijhouden van conversies stellen een cookie in op uw computer ("conversiecookie") voor het geval u onze website bezoekt via een advertentie van de respectieve partner. Deze cookies verliezen over het algemeen na 30 dagen hun geldigheid. Als de cookie nog niet is verlopen, kunnen wij en de respectieve partner voor het bijhouden van conversies zien dat een bepaalde gebruiker op de advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar onze pagina. Informatie die is verzameld via de conversiecookie, wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken en om het totale aantal gebruikers te bepalen dat op de betreffende advertentie heeft geklikt en werd doorverwezen naar een pagina die is voorzien van een tag voor het bijhouden van conversies.

Tracking cookies in verband met sociale plug-ins

Sommige pagina's van ons online aanbod integreren inhoud en diensten van andere aanbieders (bijvoorbeeld Facebook, Twitter) die op hun beurt cookies en actieve componenten kunnen gebruiken. We kunnen de verwerking van persoonlijke gegevens door deze providers niet beïnvloeden. Meer informatie over sociale plug-ins vindt u in de sectie Sociale plug-ins.

Web analyse

We hebben statistische informatie nodig over het gebruik van ons online aanbod om ze gebruiksvriendelijker te maken, om afstandsmetingen en marktonderzoek uit te voeren. Voor dit doel gebruiken we de webanalysetools die in dit gedeelte worden beschreven. De gebruiksprofielen die door deze hulpmiddelen worden gemaakt met behulp van analysecookies of door logbestanden te evalueren, worden niet samengebracht met persoonlijke gegevens. De hulpprogramma's gebruiken helemaal geen IP-adressen van gebruikers of verkleinen ze onmiddellijk na het verzamelen ervan.

De toolverkopers verwerken gegevens alleen als processors die onder onze richtlijnen vallen en niet voor hun eigen doeleinden.

Hieronder vindt u informatie over elke verkoper van gereedschap en hoe u bezwaar kunt maken tegen het verzamelen en verwerken van gegevens door de tool.

Houd er rekening mee dat met betrekking tot tools die gebruikmaken van opt-out cookies, de opt-out-functie gerelateerd is aan dat individuele apparaat of browser. Als u meerdere terminalapparaten of browsers gebruikt, moet u op elk apparaat en bij elke gebruikte browser afmelden.

Verder kunt u het vormen van gebruiksprofielen vermijden door het cookiegebruik in het algemeen te deactiveren. Raadpleeg het gedeelte Cookies deactiveren en verwijderen.

New Relic Cookie

Deze Javascript-code is een codefragment dat de werkelijke responstijd op het apparaat van de gebruiker meet. Dit is nodig om realistische weergavetijden voor pagina's te garanderen.

Er worden geen persoonlijke gegevens verzameld. Dit zijn uitsluitend statistische meetgegevens.

https://docs.newrelic.com/docs/insights/insights-data-sources/default-events-attributes/synthetics-default-events-attributes-insights#synthetics-attributes

Optoutmulti Cookie en Utag_main Cookie

Dit zijn permanente cookies. Deze cookies worden gebruikt in verband met ons Tag Management Systeem Tealium. De opslagtijd van de cookies hangt voornamelijk af van uw browserinstellingen en blijft maximaal een jaar op uw eindapparaat.

Er worden geen persoonlijke gegevens verzameld. Dit zijn alleen statistische gegevens. Uw IP-adres wordt geanonimiseerd.

WebTrends

WebTrends wordt geleverd door WebTrends Inc., 851 SW 6th Ave., Suite 1600, Portland, Oregon 97206, VS.

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen of verwerken van uw gegevens door de opt-outmogelijkheid te gebruiken door op de volgende link te klikken:

https://ondemand.webtrends.com/support/optout.asp

Tealium

Tealium wordt geleverd door TEALIUM Inc., 11095 Tarreyana Road, San Diego, CA 92121, VS.

https://tealium.com/what-is-tag-management/

HubSpot Analytics

Leverancier: HubSpot Ireland Limited, One Dockland Central D1, Dublin, Ireland.

Functie:
HubSpot ondersteund automatisering van marketing op maat. Om contacten te genereren en kwalificeren, gebruiken we contact- en paginacodes in onze formulieren op onze website. Als je deze formulieren invult met jouw gegevens kunnen we je identificeren en jouw gegevens koppelen aan andere gegevens die we verzamelen tijdens jouw websitebezoek. Deze verzamelde gegevens maken prestatiemeting en retargeting mogelijk.

Meer over HubSpot en jouw Privacy:

Sociale plug-ins

In ons online aanbod gebruiken we zogenaamde sociale plug-ins van verschillende sociale netwerken. Ze worden afzonderlijk beschreven in deze sectie.

Bij het gebruik van plug-ins maakt uw internetbrowser een directe verbinding met de server van de respectieve sociale netwerken. Op deze manier ontvangt de betreffende provider de informatie die uw internetbrowser heeft geopend via de betreffende site van ons online aanbod - zelfs als u geen gebruikersaccount bij deze provider hebt of momenteel niet bent ingelogd op uw account. Logbestanden (inclusief het IP-adres) worden in dit geval rechtstreeks vanuit uw internetbrowser naar een server van de betreffende provider verzonden en kunnen daar worden opgeslagen. De provider of zijn server kan zich buiten de EU of de EER bevinden (bijvoorbeeld in de Verenigde Staten).

De plug-ins zijn zelfstandige uitbreidingen door aanbieders van sociale netwerken. Om deze reden kunnen we de reikwijdte van de door hen verzamelde en opgeslagen gegevens niet beïnvloeden.

Het doel en de reikwijdte van de verzameling, de voortdurende verwerking en het gebruik van gegevens door het sociale netwerk, evenals uw respectieve rechten en instellingsopties om uw privacy te beschermen, kunt u vinden door de gegevensbeschermingskennisgevingen van het betreffende sociale netwerk te raadplegen.

Als u niet wilt dat sociale netwerkaanbieders gegevens ontvangen en, indien van toepassing, opslaan of gebruiken, moet u de respectieve plug-ins niet gebruiken.

Facebook-plug-ins

Facebook wordt beheerd door www.facebook.com ,Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, en door www.facebook.nl , Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ierland ("Facebook"). Zoek hier een overzicht over de plug-ins van Facebook: https://developers.facebook.com/docs/plugins , vind hier informatie over gegevensbescherming op Facebook: http://www.facebook.com/policy.php .

Twitter-plug-ins

Twitter wordt beheerd door Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS ("Twitter"). Vind hier een overzicht van de plug-ins van Twitter: https://developer.twitter.com/ , informatie over gegevensbescherming op Twitter: https://twitter.com/privacy .

Google+ plug-ins

Google+ wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). Zoek hier een overzicht over de invoegtoepassingen van Google: https://developers.google.com/+/plugins , vind hier informatie over gegevensbescherming op Google+: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Pinterest plug-ins

Pinterest wordt beheerd door Pinterest Inc., 808 Brennan St, San Francisco, CA 94103, VS ("Pinterest"). Vind hier een overzicht van de plug-ins van Pinterest: https://developers.pinterest.com/tools/widget-builder/ , vind hier informatie over gegevensbescherming op Pinterest: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy .

Instagram plug-ins

Instagram wordt beheerd door Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten ("Instagram"). Vind hier een overzicht van de plug-ins van Instagram:http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges , vind hier informatie over gegevensbescherming op Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/ .

Apps

Naast ons online aanbod, bieden we mobiele applicaties ("Apps"), die u kunt downloaden naar uw mobiele apparaat. Naast de gegevens die op websites worden verzameld, verzamelen we extra persoonlijke gegevens via onze apps die specifiek voortvloeien uit het gebruik van een mobiel apparaat. Dit is onderworpen aan uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming. Raadpleeg voor meer informatie over onze apps rechtstreeks de privacy-opmerkingen in de app.

E-mail een vriend / Email to a friend

Uw gedistribueerde e-mails worden alleen opgeslagen totdat het verzendproces is voltooid.

Deel knop

Alleen wanneer u actief op de Deel-knop klikt, worden gegevens naar de operatoren van de sociale-mediakanalen verzonden. Er worden vooraf geen gegevens verzonden naar de exploitanten van de sociale-mediakanalen - zelfs niet in een anonieme vorm.

Externe links

Ons online aanbod kunnen links bevatten naar internetpagina's van derden - door providers die geen familie van ons zijn. Na klikken op de link hebben we geen invloed op het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens die mogelijk worden verzonden door op de link naar de derde partij te klikken (zoals het IP-adres of de URL van de site waarop de link zich bevindt) omdat het gedrag van derden buiten onze controle valt. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonlijke gegevens door derden.

Veiligheid

Onze werknemers en de bedrijven die namens ons diensten verlenen, zijn verplicht tot geheimhouding en naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wij nemen alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen om een passend beveiligingsniveau te waarborgen en uw gegevens die door ons worden beheerd te beschermen, met name tegen de risico's van onbedoelde of onwettige vernietiging, manipulatie, verlies, wijziging of niet-geautoriseerde openbaarmaking of ongeoorloofde toegang. Onze veiligheidsmaatregelen worden, in overeenstemming met de technologische vooruitgang, voortdurend verbeterd.

Rechten van gebruikers

Gebruik de informatie in het gedeelte Contact om uw rechten te doen gelden. Zorg ervoor dat we u duidelijk kunnen identificeren.

Recht op informatie en toegang

U hebt het recht om een bevestiging van ons te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonlijke gegevens en, als dit het geval is, toegang tot uw persoonlijke gegevens.

Recht op correctie en verwijdering

U hebt het recht om onterechte persoonlijke gegevens over uzelf te corrigeren zonder onnodige vertraging van ons. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, hebt u het recht om onvolledige persoonlijke gegevens ingevuld te hebben, inclusief door middel van het verstrekken van een aanvullende verklaring. Dit geldt niet voor gegevens die ten grondslag liggen aan de wettelijke verplichting om een wettelijke bewaartermijn op te slaan. Als toegang tot dergelijke gegevens niet vereist is, is de verwerking ervan echter beperkt (zie het volgende).

Beperking van verwerking

U hebt het recht te eisen dat - voor zover aan wettelijke vereisten wordt voldaan - de verwerking van uw gegevens wordt beperkt.

Bezwaar tegen gegevensverwerking

U hebt het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens door ons. We zullen de persoonsgegevens niet langer verwerken tenzij we aantonen dat we voldoen aan de wettelijke vereisten om aantoonbare redenen te geven voor de verdere verwerking, die uw belangen, rechten en vrijheden te boven gaan of voor de oprichting, uitoefening of verdediging van juridische claims.

Bezwaar tegen gegevensverwerking op basis van de wettelijke basis van "gerechtvaardigd belang"

Bovendien hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, voor zover dit op een gerechtvaardigd belang is gebaseerd. We beëindigen vervolgens de verwerking van uw gegevens, tenzij we overtuigende legitieme redenen aan de hand van wettelijke vereisten aantonen die uw rechten schenden.

Intrekking van toestemming

Als u instemt met de verwerking van uw gegevens, hebt u het recht om deze toestemming met onmiddellijke ingang in te trekken. De wettigheid van gegevensverwerking voorafgaand aan uw intrekking blijft ongewijzigd.

Abonnementen kunnen worden ingetrokken via de link vermeld in het abonnement, indien van toepassing in de instellingen van de betreffende Online Aanbieding. Als alternatief kunt u contact met ons opnemen via de informatie in de sectie Contact.

Dataportabiliteit

U hebt recht op gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat of - indien technisch mogelijk - om te eisen dat we deze gegevens overdragen aan een derde partij.

Klachtrecht bij toezichthoudende autoriteit

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. U kunt een beroep doen op de toezichthoudende autoriteit, die verantwoordelijk is voor uw woonplaats of uw staat van ingezetenschap, of voor de toezichthoudende autoriteit die voor ons verantwoordelijk is. Dit is:

Staatscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie

Adres:

Autoriteit Persoonsgegevens

Bezuidenhoutseweg 30

2594 AV Den Haag, Nederland

Tel: 088 - 1805 250

Wijzigingen in de kennisgeving over gegevensbescherming

We behouden ons het recht voor onze beveiligings- en gegevensbeschermingsmaatregelen te wijzigen als dit vanwege technische ontwikkeling nodig is. In dergelijke gevallen zullen we onze gegevensbeschermingskennisgeving dienovereenkomstig aanpassen. Let daarom op de huidige versie van onze gegevensbeschermingskennisgeving, aangezien deze kan worden gewijzigd.

Contact

Als u contact met ons wilt opnemen, kunt u ons vinden op het adres dat vermeld staat in de sectie 'Controller'. Om uw rechten te doen gelden, voor inbreuken op de gegevensbescherming en voor suggesties en klachten met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens, raden wij u aan contact op te nemen met onze groeps-commissaris voor gegevensbescherming:

Mr.

Matthias Goebel

Groeps-commissaris voor gegevensbescherming

Information Security and Privacy Bosch Group (C/ISP)

Robert Bosch GmbH

Kronenstrasse 22

70173 Stuttgart

Duitsland

of

mailto:Abteilungsbriefkasten.cisp@de.bosch.com

Afbeeldingen databank

Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

Categorieën van verwerkte gegevens

De volgende gegevenscategorieën worden verwerkt:

• Contactgegevens (registratie - bijvoorbeeld e-mail, voornaam, achternaam, bedrijf / afdeling, reden voor toegang, uw contactpersoon bij Bosch Rexroth, telefoon)

• Master data gebruiker (registratie)

Verwerkingsdoeleinden en wettelijke basis

Wij, evenals de door ons in opdracht gegeven dienstverleners, verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende verwerkingsdoeleinden:

• Verschaffing van online aanbod

(wettelijke basis: nakoming van contractuele verplichtingen)

• registratie

(wettelijke basis: nakoming van contractuele verplichtingen)

• Om fouten te identificeren en om veiligheidsredenen

(wettelijke basis: voldoen aan onze wettelijke verplichtingen op het gebied van gegevensbeveiliging en gerechtvaardigde interesse in het elimineren van storingen en de beveiliging van onze aanbiedingen.)

Ook zijn de bovengenoemde algemene gegevensbeschermingskennisgevingen geldig.

Blog

Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

Categorieën van verwerkte gegevens

De volgende gegevenscategorieën worden verwerkt:

• Interne communicatiegegevens (bijvoorbeeld naam, e-mail, IP-adres)

• Voor openbare communicatie: bijnaam, Avatar

• Blog geschiedenis

• Master data gebruiker

Verwerkingsdoeleinden en wettelijke basis

Wij, evenals de door ons in opdracht gegeven dienstverleners, verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende verwerkingsdoeleinden:

• Verschaffing van deze online aanbieding (voor inhoud waarvoor registratie vereist is)

(wettelijke basis: nakoming van contractuele verplichtingen)

• Exploitatie van een online community voor geregistreerde leden met als doel om met elkaar te communiceren en voor marketingdoeleinden

(wettelijke basis: nakoming van contractuele verplichtingen)

• Om fouten te identificeren en om veiligheidsredenen

(wettelijke basis: voldoen aan onze wettelijke verplichtingen op het gebied van gegevensbeveiliging en gerechtvaardigde interesse in het elimineren van storingen en de beveiliging van onze aanbiedingen)

• Het beschermen en verdedigen van onze rechten

(wettelijke basis: gerechtvaardigde belangstelling van onze kant voor het beschermen en verdedigen van onze rechten)

Verwijdering

U kunt uw gebruiker verwijderen via de optie "Mijn instellingen - Persoonlijk - community-account sluiten". Dit scheidt uw invoer van uw primaire gebruiker en voegt deze toe aan een geanonimiseerde gebruiker. Als u een persoonlijke foto hebt toegevoegd, wordt deze door het systeem vervangen door een standaard-avatar.

Ook zijn de bovengenoemde algemene gegevensbeschermingskennisgevingen geldig.

Chat

Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

Categorieën van verwerkte gegevens

• Contact data (mandatory fields* e. g.: e-mail-address, name; voluntary: company)

Verwerkingsdoeleinden en wettelijke basis

• Answering your user requests within the scope of a chat

(legal basis: fulfillment of contractual obligations or pre-contractual measures respectively legitimate interest in the improvement of our online offer/products and services, for your desired contact and creation of a FAQ)

Data transfer and storage

No personal data will be transferred to unauthorized third parties or in terms of legitimate interests.

When using the chat, the chat conversation is recorded. After the chat, your personal date will be deleted or anonymized as soon as the purpose ceases. In the case, that the chat is part of a support or service request, the chat’s content is assigned to your customer account.

Ook zijn de bovengenoemde algemene gegevensbeschermingskennisgevingen geldig.URL: https://www.boschrexroth.com/nl/nl/home/privacy

Contactformulieren

Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

Categorieën van verwerkte gegevens

De volgende gegevenscategorieën worden verwerkt:

• Contactgegevens (verplichte velden * bijv .: e-mailadres, naam, telefoon, adres, land, verzoek) en andere niet-verplichte informatie

Verwerkingsdoeleinden en wettelijke basis

• Verstrekking van informatie

(wettelijke basis: belangenafweging)

• Ophaalservice (retourzendingen)

(wettelijke basis: fulfillment of contractual obligations)

• registratie

(wettelijke basis: nakoming van contractuele verplichtingen)

• Verstrekking van samples / monsters

(wettelijke basis: precontractuele maatregel)

• Verzoeken om overleg en reparatie

(wettelijke basis: gerechtvaardigd belang bij de specifieke afhandeling van verzoeken)

• Literatuurbestellingen (MyRexroth)

(wettelijke basis: nakoming van contractuele verplichtingen)

Gegevensoverdracht en opslag

Er worden geen persoonlijke gegevens overgedragen aan onbevoegde derden.

Uw verzoek, waarvoor uw eigen e-mailsysteem indien nodig wordt gebruikt, wordt doorgegeven aan de juiste contactpersoon binnen de Bosch Rexroth-organisatie.

We slaan uw gegevens niet langer op dan nodig, respectievelijk met betrekking tot wettelijke bewaartermijnen.

Ook zijn de bovengenoemde algemene gegevensbeschermingskennisgevingen geldig.

ContactLocator

Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

Categorieën van verwerkte gegevens

De volgende gegevenscategorieën worden verwerkt:

• Locatiegegevens (bijvoorbeeld huidige positie, postcode)

• Contactgegevens (bijvoorbeeld e-mailadres, naam, telefoon, adres)

Verwerkingsdoeleinden en wettelijke basis

• Proximity-zoeken naar een servicepartner

(wettelijke basis: precontractuele maatregel of nakoming van contractuele verplichtingen)

Gegevensoverdracht en opslag

Google Maps wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). Door gebruik te maken van deze service kunt u - gebaseerd op uw browser - uw echte locatie overdragen of handmatig elke locatie in het aangeboden selectiemenu selecteren. Uw gegevens worden alleen naar Google overgebracht, als uw browser dit in principe toestaat, bevestigt u waar nodig een notitie van uw browser of gebruikt u de knop "toon adressenlijst" in het keuzemenu. Als u niet wilt dat Google Maps uw gegevens ontvangt en deze dus opslaat of blijft gebruiken, moet u deze service niet gebruiken. U vindt hier een overzicht van API-vereisten: https://developers.google.com/maps/documentation/geolocation/intro?hl=en

Hier kunt u meer informatie vinden over privacy bij Google: https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en#infocollect

Informatie voor het delen van locatiegegevens:

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/does-firefox-share-my-location-websites?redirectlocale=en-US&redirectslug=does-firefox-share-my-location-web-sites

Voor het doorsturen van uw aanvraag wordt uw e-mailsysteem gebruikt. Inkomende e-mails worden doorgestuurd naar de juiste contactpersoon binnen de Bosch Rexroth-organisatie. We slaan uw gegevens niet langer op dan nodig, respectievelijk met betrekking tot wettelijke bewaartermijnen.

Uw contactgegevens binnen de recall-functie worden doorgestuurd naar een contactpersoon binnen de Bosch Rexroth-organisatie. We slaan uw gegevens niet langer op dan nodig, respectievelijk met betrekking tot wettelijke bewaartermijnen. We maken geen bewegingsprofiel.

Ook zijn de bovengenoemde algemene gegevensbeschermingskennisgevingen geldig.

Eerstelijns support

Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

Categorieën van verwerkte gegevens

De volgende gegevenscategorieën worden verwerkt:

• Communicatiegegevens (bijvoorbeeld naam, e-mail, telefoon, adres)

Verwerkingsdoeleinden en wettelijke basis

• Klantenondersteuning

(wettelijke basis: nakoming van contractuele verplichtingen)

Ook zijn de bovengenoemde algemene gegevensbeschermingskennisgevingen geldig.

eShop

Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

Categorieën van verwerkte gegevens

De volgende gegevenscategorieën worden verwerkt:

• Communicatiegegevens (bijvoorbeeld land, naam, bedrijf, belastingnummer, gebruikersnaam, telefoon, e-mail, adres, IP-adres)

• Contractstamgegevens (contractuele relatie, product- en contractinteresse)

• Klant geschiedenis

• Contractuitbetaling en betalingsgegevens

• Transactie data

• Informatiegegevens (van derden, bijvoorbeeld van openbare registers)

Verwerkingsdoeleinden en wettelijke basis

• Verschaffing van een online aanbod

(wettelijke basis: nakoming van contractuele verplichtingen)

• Wereldwijde klantenadministratie, adresbeheer

(wettelijke basis: nakoming van contractuele verplichtingen, toestemming)

• Wereldwijde orderregistratie

(wettelijke basis: nakoming van contractuele verplichtingen)

• Wereldwijde afhandeling van marketingactiviteiten (nieuwsbrief)

(wettelijke basis: toestemming)

Ook zijn de bovengenoemde algemene gegevensbeschermingskennisgevingen geldig.

Evenementmanagement

Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

Categorieën van verwerkte gegevens

De volgende gegevenscategorieën worden verwerkt:

• Communicatiegegevens (bijvoorbeeld naam, telefoon, e-mail, adres)

Verwerkingsdoeleinden en wettelijke basis

Wij, evenals de door ons in opdracht gegeven dienstverleners, verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende verwerkingsdoeleinden:

• Wereldwijde afhandeling van pre-salesfasen voor het initiëren van zakelijke relaties

(wettelijke basis: afweging van belangen)

• Wereldwijde klantenadministratie, adresbeheer (eventbeheer)

(wettelijke basis: nakoming van contractuele verplichtingen, toestemming)

• Wereldwijde afhandeling van marketingactiviteiten (uitnodigingen)

(wettelijke basis: toestemming)

Ook zijn de bovengenoemde algemene gegevensbeschermingskennisgevingen geldig.

Expokat

Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

Categorieën van verwerkte gegevens

De volgende gegevenscategorieën worden verwerkt:

• Contactgegevens (registratie - bijv. Voornaam, achternaam, e-mail, gebruikersnaam)

• Master data gebruiker (registratie)

Verwerkingsdoeleinden en wettelijke basis

Wij, evenals de door ons in opdracht gegeven dienstverleners, verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende verwerkingsdoeleinden:

• Verschaffing van online aanbod

(wettelijke basis: fulfillment of contractual obligations)

• registratie

(wettelijke basis: nakoming van contractuele verplichtingen)

• Om fouten te identificeren en om veiligheidsredenen

(wettelijke basis: voldoen aan onze wettelijke verplichtingen op het gebied van gegevensbeveiliging en gerechtvaardigde interesse in het wegwerken van storingen en de beveiliging van onze aanbiedingen)

Ook zijn de bovengenoemde algemene gegevensbeschermingskennisgevingen geldig.

Geïntegreerd catalogussysteem

Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

Categorieën van verwerkte gegevens

De volgende gegevenscategorieën worden verwerkt:

• Communicatiegegevens (bijvoorbeeld naam, telefoonnummer, e-mail, adres, IP-adres)

• Master data gebruiker (registratie)

Verwerkingsdoeleinden en wettelijke basis

Wij, evenals de serviceproviders die in opdracht van u zijn, verwerken uw persoonlijke gegevens voor het volgende verwerkingsdoel:

• Verschaffing van productconfiguraties

(wettelijke basis: gerechtvaardigd belang bij foutloze ontvangst van gevraagde documenten)

Ook zijn de bovengenoemde algemene gegevensbeschermingskennisgevingen geldig.

Hydrauliek Blog

Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

Categorieën van verwerkte gegevens

De volgende gegevenscategorieën worden verwerkt:

• Abonnement: e-mail

• Commentaarfunctie: naam, e-mail

• Invoer van medewerkers: naam

Verwerkingsdoeleinden en wettelijke basis

Wij, evenals de serviceproviders die in opdracht van u zijn, verwerken uw persoonlijke gegevens voor het volgende verwerkingsdoel:

• Verstrekking en uitwisseling van informatie

(wettelijke basis: toestemming)

Ook zijn de bovengenoemde algemene gegevensbeschermingskennisgevingen geldig.

Klantrelatiebeheer

Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

Categorieën van verwerkte gegevens

De volgende gegevenscategorieën worden verwerkt:

• Communicatiegegevens (bijvoorbeeld naam, e-mail, telefoon, IP-adres, adres)

Verwerkingsdoeleinden en wettelijke basis

• Wereldwijde afhandeling van pre-salesfasen voor het initiëren van zakelijke relaties

(wettelijke basis: belangenafweging)

• Wereldwijde klantenadministratie, adresbeheer (eventbeheer)

(wettelijke basis: nakoming van contractuele verplichtingen, toestemming)

• Wereldwijde orderregistratie

(wettelijke basis: nakoming van contractuele verplichtingen)

• Wereldwijde klantenservice

(wettelijke basis: nakoming van contractuele verplichtingen)

• Wereldwijde afhandeling van marketingactiviteiten (nieuwsbrief)

(wettelijke basis: toestemming)

Gegevensoverdracht en opslag

Er worden geen persoonlijke gegevens overgedragen aan onbevoegde derden.

Uw opgenomen gegevens worden verwerkt in de Bosch Rexroth-organisatie. We slaan uw gegevens niet langer op dan nodig, respectievelijk met betrekking tot wettelijke bewaartermijnen.

Ook zijn de bovengenoemde algemene gegevensbeschermingskennisgevingen geldig.

Learning Management Systeem

Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

Categorieën van verwerkte gegevens

De volgende gegevenscategorieën worden verwerkt:

• Communicatiegegevens (bijvoorbeeld naam, e-mail, IP-adres)

• Master data gebruiker (registratie)

• Contract master data

• Contractuitbetaling en betalingsgegevens (afhandeling via eShop)

• Geschiedenis van trainingen

Verwerkingsdoeleinden en wettelijke basis

Wij, evenals de serviceproviders die in opdracht van ons zijn, verwerken uw persoonlijke gegevens voor het volgende verwerkingsdoel:

• Verschaffing van deze online aanbod (voor inhoud waarvoor registratie vereist is)

(wettelijke basis: nakoming van contractuele verplichtingen)

• Registratie van de geschiedenis van de training langer dan de periode van vervulling van de contractuele verplichting (wens van de klant)

(wettelijke basis: toestemming)

• Om fouten te identificeren en om veiligheidsredenen

(wettelijke basis: voldoen aan onze wettelijke verplichtingen op het gebied van gegevensbeveiliging en gerechtvaardigde interesse in het elimineren van storingen en de beveiliging van onze aanbiedingen)

• Het beschermen en verdedigen van onze rechten

(wettelijke basis: gerechtvaardigde belangstelling van onze kant voor het beschermen en verdedigen van onze rechten)

• Contractuitbetaling en betalingsgegevens

(wettelijke basis: fulfillment of contractual obligations)

Betalingsdienstaanbieder

We betrekken externe betalingsdienstaanbieders. Afhankelijk van het type betaalmethode dat u in uw bestelproces kiest, zullen wij uw betalingsgegevens die worden gebruikt voor de verwerking van betalingen (bijv. Bankgegevens of gegevens van een creditcard) overmaken aan de financiële instelling die belast is met de betaling of aan betalingsdienstaanbieders die opdracht hebben gegeven door ons. Soms verzamelen en verwerken betalingsserviceproviders ook dergelijke gegevens als controllers. In dat geval (betalingsdienstaanbieders zijn datacontrollers) is de gegevensbeschermingskennisgeving of het privacybeleid van de betreffende betalingsdienstaanbieder van toepassing

Ook zijn de bovengenoemde algemene gegevensbeschermingskennisgevingen geldig.

Media Register

Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

Categorieën van verwerkte gegevens

De volgende gegevenscategorieën worden verwerkt:

• Contactgegevens (registratie - bijvoorbeeld voornaam, achternaam, land, e-mail, gebruikersnaam)

• Adresgegevens (bestel printmedia - bijv. Voornaam, achternaam, adres)

• Master data gebruiker (registratie)

Verwerkingsdoeleinden en wettelijke basis

Wij, evenals de serviceproviders die in opdracht van ons zijn, verwerken uw persoonlijke gegevens voor het volgende verwerkingsdoel:

• Verschaffing van online aanbod

(wettelijke basis: nakoming van contractuele verplichtingen)

• Registratie

(wettelijke basis: nakoming van contractuele verplichtingen)

• Verzending van gedrukte media waarnaar opdracht wordt verwezen (adresgegevens)

(wettelijke basis: nakoming van contractuele verplichtingen)

• Om fouten te identificeren en om veiligheidsredenen

(wettelijke basis: voldoen aan onze wettelijke verplichtingen op het gebied van gegevensbeveiliging en gerechtvaardigde interesse in het elimineren van storingen en de beveiliging van onze aanbiedingen)

Ook zijn de bovengenoemde algemene gegevensbeschermingskennisgevingen geldig.

MyRexroth (Aftersales)

MyRexroth – Aftersales

U hebt de mogelijkheid om u te registreren in onze Ticketing- en Claim Management Systemen via MyRexroth.

Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

Categorieën van verwerkte gegevens

De volgende gegevenscategorieën worden verwerkt:

• Communicatiegegevens (bijvoorbeeld naam, e-mail, telefoonnummer, IP-adres)

• Master data gebruiker (registratie)

Verwerkingsdoeleinden en wettelijke basis

• Aftersales service

(wettelijke basis: nakoming van contractuele verplichtingen)

Ook zijn de bovengenoemde algemene gegevensbeschermingskennisgevingen geldig.


MyRexroth (OCE-Forum)

MyRexroth – OCE

Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

Categorieën van verwerkte gegevens

De volgende gegevenscategorieën worden verwerkt:

• Communicatiegegevens intern (bijvoorbeeld naam, land, e-mail, IP-adres)

• Voor openbare communicatie: gebruikers- / bijnaam, Avatar

• Blog geschiedenis

• Master data gebruiker (registratie)

Verwerkingsdoeleinden en wettelijke basis

Wij, evenals de serviceproviders die in opdracht van ons zijn, verwerken uw persoonlijke gegevens voor het volgende verwerkingsdoel:

• Verschaffing van deze online aanbieding (voor inhoudregistratie vereist)

(wettelijke basis: nakoming van contractuele verplichtingen)

• Werking van een gemeenschap voor geregistreerde leden voor communicatie met elkaar

(wettelijke basis: nakoming van contractuele verplichtingen)

• To identify faults and for safety reasons

(wettelijke basis: voldoen aan onze wettelijke verplichtingen op het gebied van gegevensbeveiliging en gerechtvaardigde interesse in het elimineren van storingen en de beveiliging van onze aanbiedingen.)

• Het beschermen en verdedigen van onze rechten

(wettelijke basis: gerechtvaardigde belangstelling van onze kant voor het beschermen en verdedigen van onze rechten)

Ook zijn de bovengenoemde algemene gegevensbeschermingskennisgevingen geldig.

Newsletter

In het kader van ons online aanbod kunt u zich aanmelden voor nieuwsbrieven. We bieden de zogenaamde double opt-in-optie, wat betekent dat we u alleen een e-mail, mobiele messenger, sms of push-bericht zullen sturen nadat u de activatie van de nieuwsbriefservice expliciet aan ons hebt bevestigd door op de knop te klikken. link in een melding. Als u geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen, kunt u het abonnement op elk gewenst moment beëindigen door uw toestemming in te trekken. U kunt uw toestemming voor e-mailnieuwsbrieven intrekken door op de link te klikken die wordt verzonden in de respectieve e-mail van de nieuwsbrief of in de administratieve instellingen van de online aanbieding. Als alternatief kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens in het gedeelte Contact.

Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

Categorieën van verwerkte gegevens

• Contactgegevens (verplichte velden * bijv .: naam, bedrijf, e-mailadres, afdeling, functie, adres, land) en andere niet-verplichte velden

Verwerkingsdoeleinden en wettelijke basis

Wij, evenals de serviceproviders die in opdracht van ons zijn, verwerken uw persoonlijke gegevens voor het volgende verwerkingsdoel:

• Productmarketing

(Wettelijke basis: toestemming)

Ook zijn de bovengenoemde algemene gegevensbeschermingskennisgevingen geldig.

Nieuwscentrum

Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

Categorieën van verwerkte gegevens

De volgende gegevenscategorieën worden verwerkt:

• Contact gegevens openbare bronnen: media naam, naam, e-mail, adres, telefoonnummer

• Contactgegevens op beurzen: bedrijf (afdeling), naam, e-mail, adres, telefoonnummer

• Persnotities: bedrijf, naam, foto's

Verwerkingsdoeleinden en wettelijke basis

Wij, evenals de serviceproviders die in opdracht van ons zijn, verwerken uw persoonlijke gegevens voor het volgende verwerkingsdoel:

• Verstrekking van informatie

(Wettelijke basis: toestemming)

• Adverteren

(Wettelijke basis: toestemming)

Ook zijn de bovengenoemde algemene gegevensbeschermingskennisgevingen geldig.

ODIN (Online Diagnostics Network)

Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

Bosch Rexroth maakt gebruik van ODiN voor 'condition monitoring' en 'predictive maintenance analytics'
Lees meer over ODiN op onze internationale website.

Categorieën van verwerkte gegevens

De volgende gegevenscategorieën worden verwerkt:

• Communicatiegegevens: naam, e-mail, telefoon, adres, gebruikers-ID

Verwerkingsdoeleinden en wettelijke basis

• Klantenondersteuning

(wettelijke basis: nakoming van contractuele verplichtingen)

• Registration

(wettelijke basis: contract)

Gegevensoverdracht en opslag

Er worden geen persoonlijke gegevens overgedragen aan onbevoegde derden.

Uw verzoek, waarvoor uw eigen e-mailsysteem indien nodig wordt gebruikt, wordt doorgegeven aan de juiste contactpersoon binnen de Bosch Rexroth-organisatie.

We slaan uw gegevens niet langer op dan nodig, respectievelijk met betrekking tot wettelijke bewaartermijnen.

Ook zijn de bovengenoemde algemene gegevensbeschermingskennisgevingen geldig.