Finland

Valitse sijaintisi

Finland

Kuljetintekniikka

Voiman ja tarkkuuden luotettava liitto: Bosch Rexrothin kuljetintekniikkaan kehitetyt käyttö- ja ohjausratkaisut

– Käyttövoima ja ohjaus kuormien tarkkaan liikuttamiseen

– Polttoainekulutuksen vähentäminen suoritustehosta tinkimättä

– Ympäristöominaisuuksien parantaminen ja kustannusten vähentäminen

Kuljetusajoneuvot, nosturit tai porauslaitteet – kuljetintekniikassa tarvitaan suuria voimia ja niiden tarkkaa hallintaa. Käyttökustannukset ja ympäristömääräykset silmällä pitäen polttoaineenkulutus on pidettävä pienenä suoritustehosta tinkimättä. Tämä on mahdollista Bosch Rexrothin innovatiivisilla ratkaisuilla. Työmme painopisteisiin kuljetintekniikassa kuuluvat voimansiirto- ja ohjausratkaisut suurten kuormien tarkkaan liikuttamiseen, hydrostaattiset moottorit sekä elektroniikkaratkaisut.

Polttoainesäästöä tehosta tinkimättä: Yksi Bosch Rexrothin älykkäistä tähän tarkoitukseen kehitetyistä ratkaisuista on moottorin tilavuuden pienentäminen. Tämän ansiosta esimerkiksi trukkien moottorit voidaan ilman huomattavaa tehonmenetystä korvata pienemmillä moottoreilla. Tämä saadaan aikaan parantamalla hydrauliikkapumppujen ja moottoreiden tehokkuutta. Täten yritys voi säästää kustannuksia ja samanaikaisesti kantaa vastuuta ympäristöstä ja noudattaa lakisääteisiä määräyksiä. Tämä pätee myös kehittämäämme erittäin hiljaiseen Silence Plus -hammaspyöräpumppuun. Erityisen suuri merkitys melunvaimennuksella on hydrauliikkapumppujen sähkökäytöissä.

Innovatiivisilla ratkaisuillaan Bosch Rexroth tukee niinikään erilaisten nosturien valmistajia tiukennettujen päästömääräysten ja uusien konedirektiivien vaatimusten noudattamisessa. Bosch Rexrothin teknologioilla voidaan lisäksi parantaa ohjattavuutta ja tehostaa kuormien siirtoa.

Porakoneiden kohdalla merkitystä on paitsi energiatehokkuudella myös poraustyövaiheen automatisoinnilla ja poraustietojen keruulla. Tälle sovelluspainopisteelle on tyypillistä koneiden laaja valikoima ja monipuoliset käyttöalat. Tämä edellyttää monimutkaisia voimansiirto- ja ohjausjärjestelmiä, joiden kehittämisestä Bosch Rexrothilla on laajan toimintakenttänsä ansiosta erityistä kokemusta.

Monet valmistajat ovat nykyään keskittäneet tuotantonsa Aasiaan. Tämä tarkoittaa monissa tapauksissa maantieteellistä etäisyyttä Euroopassa tai Yhdysvalloissa sijaitsevan kehitysosaston ja Aasiaan ulkoistetun tuotannon välillä. Toimialarakenteensa vuoksi Bosch Rexroth tarjoaa asiakkailleen kokonaisvaltaista tietotaitoa ja perustavanlaatuista tuote- ja järjestelmäosaamista maailmanlaajuisesti. Yhteistyössä kuljetintekniikan alalla toimivien asiakkaidemme kanssa toteutamme kokonaisvaltaisia järjestelmäratkaisuja kuljetusajoneuvojen moottoreihin, työstöhydrauliikkaan, vaihteistotekniikkaan ja elektroniikkaan.