Finland

Valitse sijaintisi

Finland

Testilaitteistot

Tehokkaasti varmoihin tuloksiin: Bosch Rexroth tarjoaa räätälöityjä teknologiaratkaisuja testilaitteisiin

– Modulaariset laitteistot ajoneuvojen käyttöiän testaukseen

– Älykäs hankkeen toteutus ja yksilölliset konseptit

– Hydroyksikkö ja ohjelmoitava paineensyötön ohjaus

Parempaa laatua, enemmän tehoa, pienempi polttoaineen kulutus ja vähemmän päästöjä – kasvaneet lentokoneille asetettavat vaatimukset ovat valmistajille suuri haaste. Haasteeseen vastaaminen alkaa jo suunnitteluvaiheesta: Ajoneuvojen kehitystyön on seurattava jatkuvasti lyheneviä tuote- ja mallisyklejä. Luotettavuus ei saa kärsiä ja kehitystyön on tapahduttava kustannustehokkaasti. Testaustekniikan on taattava insinööreille yhä tarkempia ja myös uusia mitta-arvoja. Bosch Rexroth on tunnistanut alan vaatimukset. Bosch Rexroth tarjoaa räätälöityjä teknologioita yritysten testaustehtäviin.

Osakokoonpanojen käyttö ja älykäs hankkeen toteutus:

Bosch Rexrothin ajoneuvojen testaukseen kehittämät laitteistot on rakennettu modulaarisesti: Osakokoonpanojen käyttö ja älykäs hankkeen toteutus mahdollistavat yksilöllisten konseptien toteuttamisen. Osakokoonpanot voidaan integroida kulloisenkiin kokonaisen järjestelmän muodostavaan testauslaitteistoon. Toimintojen ja käyttöiän testauksilla valmistajat voivat esittää asiakkailleen selvää näyttöä laadusta. Testauslaitteistojen avulla voidaan testata hydraulisten komponenttien toiminnallisuus ja käyttöikä – erityisesti myös ajoneuvojen valmistuksessa. Näin puutteet voidaan tunnistaa ja korjata ajoissa.

Tyypillisissä autonvalmistajien ja ajoneuvokomponenttien alkuperäisvalmistajien testauslaitoksissa eri testaus- ja simulaatiolaitteistoissa on kyettävä testaamaan monia servohydraulisten laitteiden komponentteja. Tähän tarkoitukseen on erittäin kannattavaa asentaa keskitetty, ohjelmoitavalla paineensyötön ohjauksella varustettu hydroyksikkö. Tähän kuuluu yksikön sisäinen paineputkella, tankilla, vuotolinjalla, sulkuventtiileillä ja valvonta-antureilla varustettu putkisto.

Kehitystyöhön kuluvan ajan lyhentäminen on tärkeää monilla aloilla:

Monilla teollisuuden aloilla kuten uusiutuvan energian alalla kehitystyöhön ja hyväksyntämenetelmiin kuluvan ajan lyhentäminen on tärkeä kilpailukyvyn osatekijä. Tämä on mahdollista esimerkiksi soveltuvien testausmenetelmien ja niihin sovitettujen testauslaitteistojen avulla, joilla voidaan lyhyessä ajassa testata sertifiointijärjestöjen uusille innovaatioille asettamien vaatimusten täyttyminen.

Bosch Rexrothin asiakkaat voivat maailmanlaajuisesti turvautua alan asiantuntijoihin ja huoltopalveluihin. Yli 80 maata kattavan maailmanlaajuisen verkostonsa ja monialaisen asiantuntemuksensa ansiosta Bosch Rexroth on ihanteellinen kumppani.