Finland

Valitse sijaintisi

Finland

Vesivoima-, kanava- ja nostosiltatekniikka

Siltojen liikuttaminen, laivojen nostaminen, vesisulkujen avaaminen ja sulkeminen: Bosch Rexrothin tekniikalla saadaan aikaan luotettavia ratkaisuja.

- Kattava ja kansainvälinen osaaminen

- Automatisointitekniikoiden perustavanlaatuinen tuntemus

- Kumppani eräissä maailman suurimmissa vesirakennushankkeissa

Rannikkoja suojaavat tulvaesteet, vesivoimalat ja sulut: Ihminen on pyrkinyt sitomaan ja hyödyntämään vesivoimaa jo vuosisatoja. Ja pyrkii edelleen – vain menetelmät kehittyvät teknisen edistyksen myötä yhä paremmiksi.

Bosch Rexroth on hankkinut laajan ja kansainvälisesti kysytyn tietotaidon teräsvesirakennuksen alalla ja tarjoaa ratkaisuja eri kokoisiin ja tehoisiin hankkeisiin. Autamme asiakkaitamme hankkeiden täsmällisessä ja luotettavassa toteutuksessa kattavaan kokemukseemme ja vankkaan automatisointiteknologioiden osaamiseemme perustuen.

Uusiutuvien energialähteiden, myös vesivoiman, merkitys energiantuotannossa kasvaa jatkuvasti. Vesivoiman hyödyntämisessä tarvitaan monia sulkuja, joiden on toimittava luotettavasti, varmasti ja häiriöttömästi äärimmäisissäkin olosuhteissa.

Sillat yhdistävät paikkoja ja ihmisiä ja helpottavat kuljetusta ja liikennettä. Liikkuviin siltoihin kohdistuu erityisiä vaatimuksia: niiden on oltava samanaikaisesti sekä luotettavia, pitkäikäisiä että käytössä joustavia. Hydrauliikkajärjestelmissämme yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla erinomainen käyttävarmuus ja tehokkuus, kompakti rakenne, kestävyys, helppo huollettavuus ja erinomainen ohjattavuus.

Bosch Rexroth on automatisoinut maailmanlaajuisesti yli 300 sulun portit, niiden joukossa maailman suurimpia vesirakennushankkeita – Kiinan kolmen rotkon pato sekä Panaman kanaalin sulut. Tällaisia suurhankkeita varten Bosch Rexroth yhdistää maailmanlaajuisen tuotanto- ja kehitysverkostonsa resursseja paikallisten asiantuntijoiden johdolla. Näin taataan hankkeiden oikea-aikainen ja taloudellinen toteutus. Käyttöönoton jälkeen paikalliset huoltoalan ammattilaiset huolehtivat järjestelmien ja laitteiden korkeasta käyttöasteesta.