Finland

Valitse sijaintisi

Finland

Sementtiteollisuus

Järjestelmät tuotantoprosessin eri vaiheisiin

Sementtiteollisuussektori on osoittanut kasvua vuodesta toiseen. Teitä, stadioneita, hotelleja, suuria rakennuksia, lentokenttiä ja ostoskeskuksia rakennetaan jatkuvasti. Kaikki nämä rakennushankkeet ovat riippuvaisia sementtiteollisuudesta.

Sementin valmistuksessa tarvitaan sekä tarkkuutta että tehoa. Bosch Rexrothin voimansiirto- ja ohjausjärjestelmät takaavat tasaisen ja luotettavan suoritustehon ja ovat erittäin hyvin ohjattavissa. Ratkaisut voidaan räätälöidä vastaamaan kulloinkin käytettävien materiaalien vaatimuksia. Voimansiirtojärjestelmät voidaan käynnistää ja pysäyttää useaan kertaan, ja tarvittaessa liikkeiden suuntaa voidaan muuttaa hyvinkin nopeasti. Koska alhainen hitausmomentti rajoittaa tehokkaasti vääntömomenttia, kone on suojattu iskurasitukselta ja muilta äärimmäisiltä voimilta.

Tarkkaan yhteensovitetut ohjaustoiminnot lisäävät henkilökunnan turvallisuutta. Lisäksi ne mahdollistavat läpivirtauksen maksimoinnin ja tuotannon optimoinnin. Vaikka järjestelmäratkaisumme vievät vain vähän tilaa ja ovat kevyitä, ne tuovat merkittäviä etuja.

Bosch Rexroth on täydellinen voimansiirto- ja ohjausjärjestelmien toimittajakumppani sementtiteollisuudelle. Suunnittelemme ja toimitamme voimansiirto- ja ohjausjärjestelmiä paitsi yksittäisille koneille, myös koko sementtitehtaille. Huolehdimme koko tuotantoprosessin sujuvuudesta.