Finland

Valitse sijaintisi

Finland

Puristimet

Lisää dynaamisuutta ja tarkkuutta: Bosch Rexrothin ohjaus- ja voimansiirtoratkaisuja hyödyntävät muotoilevat työkalukoneet

– Avoimet rajapinnat ja ohjelmointistandardit

– Konevalmistajille tämä tarkoittaa vähäisempää teknisen suunnittelun tarvetta.

– Käyttäjälle lisää joustavuutta

Muotoilevissa työkalukoneissa yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla suuret voimat, suuri nopeus ja tarkat liikkeet. Tässä hydrauliikalla on tärkeä rooli. Yhtenä suurena loppukäyttäjänä erityisesti autoteollisuus kehittää muodoiltaan yhä monimutkaisempia osia. Niiden vaatimaan, vakaaseen korkeaan tehoon voivat yltää vain koneet, joiden osat, moduulit ja järjestelmät ovat täydellisesti yhteensovitettuja.

Puristimet vaativat ohjausratkaisuja, jotka ovat helppoja käyttää ja asentaa, mutta siitä huolimatta toimivat yhteen käytettyjen monimutkaisten teknologioiden kanssa. Pidämme voimansiirtotekniikan erillään ohjaustekniikasta: Yhdelle akselille skaalattavat liikkeenhallintajärjestelmät ja lähes rajaton määrä hydrauli- ja sähkökäyttöisiä voimansiirtojärjestelmiä ottavat ohjelmistoissa huomioon voitelutekniikan erikoisuudet. Tässä hyödynnetään yksinomaan avoimia rajapintoja ja kansainvälisiä ohjelmointistandardeja. Ne sopivat mitä erilaisimpiin automatisointiympäristöihin ja vähentävät siten valmistajilta edellytettävää mallien moninaisuutta.

Samanaikaisesti standardisoidut komponentit vähentävät monimutkaisuutta sekä suunnittelu- että asennusvaiheissa ja vähentävät huollon ja korjauksen logistiikkakuluja. Yleiset teknisen suunnittelun välineet tekevät yksilöllisten ratkaisujen toteuttamisesta helpompaa. Ne myös lisäävät joustavuutta käyttäjän näkökulmasta lyhentämällä projektiaikoja ja parantamalla käytettävyyttä.

Suuret kiihdytys- ja jarrutusvoimat ovat muotoilevalle tekniikalle tyypillisiä – asennettujen laitteiden energiansäästöpotentiaali on vastaavasti suuri. Prosessienergioiden talteenotolla ja älykkäiden ohjausstrategioiden käytöllä voidaan lisätä huomattavasti laitteiden energiatehokkuutta. Bosch Rexroth tarjoaa tähän tarkoitukseen esimerkiksi nopeussäädettäviä pumppukäyttöjä ja start/stop-järjestelmiä.

Bosch Rexroth tarjoaa yrityksesi koneisiin kaiken voimansiirto- ja hallintatekniikan ja niissä tarvittavat ohjaus- ja toimintalaitteet. Voit luottaa asiantuntemukseemme sekä kehittely- ja suunnitteluvaiheessa että käyttöönotossa ja myöhemmin huollossa.