Finland

Valitse sijaintisi

Finland

Kiskokalusto

Jäähdytyslaitteet ja hydrostatiikka: Bosch Rexroth kehittää raideliikenteelle tarkasti mitoitetut ratkaisut

– Kulloisellekin raideajoneuvolle sovitetut ratkaisut

Varaosien saatavuus on taattu pitkälläkin aikavälillä.

– Tehokkaat ja tarkasti mitoitetut hydrauliset käytöt

Raideliikenne kasvaa maailmanlaajuisesti. Uudet direktiivit tiukentavat päästörajoja. Tämä edellyttää innovatiivisten jäähdytysjärjestelmien käyttööottoa dieselvetureissa ja vetureiden kokonaispainon pienentämistä. Vaikka alkuperäisvalmistajat käyttävät rautatieliikenteelle sallittuja komponentteja ja järjestelmiä, raideliikenneoperaattoreiden kohdalla merkitystä on myös alhaisilla kokonaiskäyttökustannuksilla. Mittapuuna ovat nk. RAMS-vaatimukset luotettavuus, käytettävyys, helppo huollettavuus ja turvallisuus. Tämän mukaisesti Bosch Rexroth tarjoaa erittäin tarkkaan konfiguroitavia järjestelmäratkaisuja niin jäähdytinlaitteisiin kuin sertifioituihin komponentteihinkin.

Alkuperäisvalmistajat voivat luottaa Bosch Rexrothin hydraulikäyttöisiin järjestelmäratkaisuihin, joissa yhdistyvät korkea tehokkuus ja kompaktit mitat. Niiden helppo yhdistettävyys tarjoaa rakentajille huomattavia vapauksia. Maailmanlaajuisen sovelluskokemuksen ja kattavat simulaatiomahdollisuudet omaavat rautatieliikenteen asiantuntijamme ovat tukenasi.

Bosch Rexrothin yhdessä valmistajien kanssa kehittämiin järjestelmäratkaisuihin ja moduuleihin kuuluvat avustavat moottorikäytöt kuten dieselkäyttöisten ajoneuvojen generaattorit ja kompressorit sekä erikoisajoneuvojen tarkat hydrostaattiset käytöt. Bosch Rexrothin tuotevalikoimaan kuuluvat lisäksi rautateiden rakennus- ja huoltoajoneuvojen käyttämä hydrauliikka. Bosch Rexroth toimittaa kulloisellekin raideajoneuvolle tarkkaan sovitetut ratkaisut, jotka ovat valmiiksi asennettavissa joko kokoonpanolinjalla tai työpajassa. Näin voidaan taata varaosien käytettävyys pitkällä aikavälillä maailmanlaajuisesti ja hallita siten laitteistojen vanhentumisprosessia.