Finland

Valitse sijaintisi

Finland

Aaltolaboratoriot

Bosch Rexroth kehittää täydellisiä järjestelmäratkaisuja aaltolaboratorioille.

- Räätälöityjä voimansiirto- ja ohjausjärjestelmiä sekä aaltoja synnyttäville että aaltoja vaimennettaville laitteille

- Lujatekoisuus, huollottomuus ja kulutuksen kestävyys

- Itse kehitellyt aallonmittausohjelmat tiedonkeruu - ja analyysijärjestelmineen

Aaltojen liikkeet vaikuttavat merkittävästi muun muassa laivojen, öljynporauslauttojen ja rannikkolinnakkeiden toimintaan ja käyttöikään: Siksi tutkijat ja insinöörit tutkivat aaltojen vaikutuksia aaltolaboratorioissa. Tutkimustyön tulokset otetaan huomioon tekniikan kehittelyssä, ja niillä voidaan parantaa turvallisuutta. Bosch Rexroth tarjoaa täydellisiä voimansiirto- ja ohjausratkaisuja kontrolloituun aaltojen generointiin.

Erilaiset olosuhteet kuten tuuli, merivirtaukset, veden syvyys ja lämpötila vaikuttavat aallokkoon. Avomerellä aaltojen sitoman energian määrä voi siksi vaihdella jopa 1 000 yksikön verran. Aaltolaboratorioiden on pystyttävä kuvantamaan tällaiset vaihtelut. Veden suuri tiheys vaatii suuria voimia, joiden on toimittava luotettavasti ja heikentymättä myös pitkäkestoisessa käytössä. Rexroth kehittää räätälöityjä voimansiirto- ja ohjausjärjestelmiä sekä aaltoja synnyttäville että aaltoja vaimentaville laitteille ja altaiden säädettävien pohjien voimansiirto- ja pitolaitteistoille.

Tässä Bosch Rexrothin hydrauliikkaratkaisut ovat osoittautuneet lujatekoisiksi ja vähän huoltoa vaativiksi. Lisäksi Bosch Rexroth toimittaa itse kehitettyjä aallonmittausohjelmia tiedonkeruu- ja analyysijärjestelmineen. Bosch Rexroth on kehittänyt täydellisiä järjestelmäratkaisuja kaikkine tarvittavine laitteistoineen ja ohjelmistoineen jo vuosia. Olemme kehittäneet sovelluksia eri aaltolaboratorioille, mikä on suuri etu asiakkaillemme.