Finland

Valitse sijaintisi

Finland

Bosch Rexrothin yksityisyydensuojakäytäntö

Bosch Rexroth appreciates your interest in its products and your visit to this website.

This Data Protection Notice of Bosch Rexroth Oy is valid from 25th May 2018

Yleistä tietoa verkkopalveluistamme

Tervetuloa käyttämään Bosch Rexroth AG:n (jäljempänä ”Bosch Rexroth AG” tai ”me”) verkkosivuja ja mobiilisovelluksia (jäljempänä yhdessä myös ”verkkopalvelut”). Haluamme kiittää sinua mielenkiinnostasi yritystämme ja tuotteitamme kohtaan.

 

1. Bosch Rexroth AG kunnioittaa yksityisyyttäsi

Käyttäjien yksityisyyden suojaaminen henkilötietojen käsittelyn aikana sekä kaikkien liiketoimintatietojen turvaaminen ovat keskeisiä osia toimintaamme. Käsittelemme verkkopalveluiden käytön aikana kerättyjä henkilötietoja luottamuksellisesti ja lainmukaisten vaatimusten mukaisesti. Tietosuoja- ja tietoturvakäytännöt on määritelty yrityksemme toimintaperiaatteissa.

2. Rekisterinpitäjä

Bosch Rexroth Oy toimii henkilötietojesi käsittelystä vastaavana rekisterinpitäjänä. Poikkeukset mainitaan tässä tietosuojaselosteessa.

Yhteystietomme:

Bosch Rexroth Oy

Ansatie 6 b

01740 Vantaa

Hallitus:

Frederik Nilner, Jeanette Paulsson, Stefan Bergman ja Jaakko Hämäläinen

Bosch Rexroth Oy:n yhteystiedot:

info@boschrexroth.fi

+358 10 3441 000

Rekisteröity kotipaikka:

Vantaa

Alv-numero:

FI02501669

3. Henkilötietojen keräys, käsittely ja käyttö

3.1 Käsiteltävät tietoryhmät

Käsittelemme vähintään seuraavia tietoja:

• Viestintätiedot (esim. nimi, puhelin, sähköposti, osoite, IP-osoite)

Lisätietoja löytyy alta kutakin palvelua käsittelevästä osiosta.

3.2 Periaatteet

Henkilötiedoiksi katsotaan kaikki tunnistettua tai tunnistettavissa olevaa luonnollista henkilöä koskevat tiedot, joihin lukeutuvat mm. nimet, osoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet ja henkilöllisyyden osoittavat, sopimuksen mukaiset ydintiedot.

Keräämme, käsittelemme ja käytämme henkilötietoja (myös IP-osoitteita) vain, jos tälle on laillinen peruste tai olet antanut henkilötietojesi käsittelylle tai käytölle nimenomaisen suostumuksesi esimerkiksi rekisteröitymällä palvelun käyttäjäksi.

3.3 Käsittelytarkoitukset ja oikeusperusteet

Omassa toiminnassamme ja käyttämiemme palveluntarjoajien toiminnassa henkilötietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

3.3.1 Verkkopalveluiden tarjoaminen

(Oikeusperuste: suoramarkkinointiin liittyvä oikeutettu etu sikäli kuin tämä tapahtuu tietosuoja- ja kilpailulainsäädännön mukaisesti ja/tai sopimusvelvoitteiden täyttäminen.)

3.3.2 Palvelu- ja turvallisuushäiriöiden selvittäminen

(Oikeusperuste: tietoturvaan liittyvien oikeudellisten velvoitteiden täyttäminen sekä palveluhäiriöiden selvittämiseen ja palvelujemme turvaamiseen liittyvä oikeutettu etu.)

3.3.3 Oma ja muiden suorittama markkinointi sekä lain sallima tai suostumukseen perustuva markkinatutkimus ja tavoittavuusanalyysi

(Oikeusperuste: suostumus tai suoramarkkinointiin liittyvä oikeutettu etu sikäli kuin tämä tapahtuu tietosuoja- ja kilpailulainsäädännön mukaisesti.)

3.3.4 Oikeuksiemme turvaaminen ja puolustaminen

(Oikeusperuste: oikeuksiemme turvaamiseen ja puolustamiseen liittyvä oikeutettu etu).

Lisätietoja löytyy alta kutakin palvelua käsittelevästä osiosta.

3.4 Rekisteröityminen

Tiettyjen palveluiden käyttäminen voi edellyttää rekisteröitymistä.

Rekisteröitymisen yhteydessä keräämme palvelujen käyttämiseen tarvittavat henkilötiedot (esim. etunimen, sukunimen ja sähköpostiosoitteen) sekä tarvittaessa muita vapaaehtoisesti luovutettavia tietoja. Pakolliset tiedot on merkitty tähdellä (*).

Antamasi tiedot tallennetaan vain kyseistä rekisteröintiprosessia varten, ja niitä käytetään ainoastaan kyseessä olevien palveluiden tarjoamiseen. Lisätietoja löytyy alta kutakin palvelua käsittelevästä osiosta.

Lue myös Bosch Rexroth AG:n palveluja koskevat rekisteröitymis- ja käyttöehdot.

3.5 Lokitiedostot

Verkkoselain lähettää aina internetin käytön yhteydessä tiettyjä tietoja, joita tallennamme niin kutsuttuihin lokitiedostoihin.

Säilytämme lokitiedostoja lyhyen aikaa palvelu- ja turvallisuushäiriöiden selvittämiseksi (esim. hyökkäysyritysten tutkimiseksi) ja poistamme ne tämän jälkeen. Todisteeksi tarvittavia lokitiedostoja ei poisteta ennen kuin asianmukainen tapaus on selvitetty, ja tilannekohtaisesti niitä voidaan luovuttaa asiaa tutkiville viranomaisille.

Lokitiedostoja käytetään myös analyyseihin (ilman IP-osoitetta tai ilman kokonaista IP-osoitetta). Lue myös osio Oma ja muiden suorittama markkinointi sekä lain sallima tai suostumukseen perustuva markkinatutkimus ja tavoittavuusanalyysi.

Lokitiedostoihin tallennetaan erityisesti seuraavia tietoja:

• sen päätelaitteen IP-osoite (internetin protokollaosoite), jolta verkkopalveluita käytetään

• sen sivuston osoite, jolta verkkopalveluun siirryttiin (nk. lähtö-URL tai referrer URL),

• palveluntarjoaja, jonka kautta verkkopalvelua käytetään

• käytetyt tiedot tai niiden tiedostonimet

• käytön aika, päiväys ja kesto

• siirretyn tiedon määrä

• http-tilakoodi (esim. pyynnön onnistuminen tai epäonnistuminen)

3.6 Lapset

Verkkopalveluja ei ole tarkoitettu alle 16-vuotiaiden lasten käyttöön.

3.7 Tiedonsiirrot muille rekisterinpitäjille

Lähtökohtaisesti henkilötietojasi ohjataan muille rekisterinpitäjille vain sopimusvelvoitteen täyttämisen tai Bosch Rexroth AG:n tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen niin vaatiessa, tai jos olet antanut siirrolle suostumuksesi. Tarkempia tietoja oikeudellisista perusteista löytyy osiosta Käsittelytarkoitukset ja oikeusperusteet. Kolmannet osapuolet voivat olla myös muita Bosch-konsernin yrityksiä. Kun tietoja siirretään kolmansille osapuolille oikeutetun edun perusteella, asia selitetään tietosuojaselosteessa.

Lisäksi henkilötietoja voidaan siirtää muille rekisterinpitäjille, mikäli lakimääräykset tai täytäntöönpanokelpoiset hallinnolliset tai oikeudelliset määräykset niin velvoittavat.

3.7.1 Palveluntarjoajat (yleistä)

Käytämme ulkoisia palveluntarjoajia esimerkiksi myynti- ja markkinointipalveluissa, sopimushallinnassa, ohjelmoinnissa sekä palvelin- ja puhelintukipalveluissa. Olemme valinneet palveluntarjoajat huolellisesti, ja valvomme niiden toimintaa säännöllisesti. Kiinnitämme erityistä huomiota siihen, että palveluntarjoajat käsittelevät ja suojaavat hallussaan olevia tietoja huolellisesti. Kaikki palveluntarjoajat velvoitetaan pitämään tiedot salassa ja noudattamaan lainsäädäntöä. Palveluntarjoajat voivat myös olla muita Bosch-konsernin yrityksiä.

3.8 Tietojen siirto ETA:n ulkopuolelle

Saatamme joissain tapauksissa siirtää henkilötietoja ETA:n ulkopuolelle niin sanottuihin kolmansiin maihin. Näissä tapauksissa varmistamme etukäteen, että tietojen vastaanottaja kykenee turvaamaan ne riittävän tehokkaasti (esim. suojan riittävää tasoa ko. maassa koskevalla Euroopan komission päätöksellä tai vastaanottajan kanssa tehdyllä EU:n vakiolausekkeisiin perustuvalla sopimuksella) tai että olet antanut siirrolle suostumuksesi.

Sinulla on oikeus saada selvitys kolmansien maiden vastaanottajista ja kopio erityisvaatimuksista, joilla riittävä suojaustaso on varmistettu. Tähän tarkoitukseen tulee käyttää Yhteystiedot-osion tietoja.

3.9 Säilytysajat

Lähtökohtaisesti säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin se on tarpeen verkkopalveluiden ja niihin liittyvien muiden palveluiden tarjoamiseksi tai niin kauan kuin se on oikeutettua (meillä voi esim. olla oikeutettu peruste postimarkkinointiin myös sopimusvelvoitteiden täyttämisen jälkeen). Muissa tapauksissa poistamme kaikki muut henkilötiedot paitsi ne, joita tarvitsemme laillisten velvoitteiden täyttämiseen (esim. verotukseen ja kaupalliseen toimintaan liittyvät säännöt velvoittavat meitä säilyttämään sopimuksien ja laskujen kaltaisia asiakirjoja tietyn ajanjakson).

3.10 Tietojen käsittely muiden säännösten perusteella

Keräämme tietoja myös muiden säännösten perusteella. Näihin lukeutuvat esimerkiksi vientivalvontamääräykset, EY-asetukset (terroristiluettelon seulonta), sotilaalliseen toimintaan liittyvät määräykset, tunnettuja lähettäjiä (lentorahdin turvallisuutta koskeva lainsäädäntö) ja verotusta koskevat säännökset, ILSG, yleinen tasa-arvo- ja työlainsäädäntö jne. Käsittelemme tietoja kunkin säännöksen vaatimusten ja säilytysvelvoitteiden mukaisesti. Henkilötiedot poistetaan välittömästi säilytysvelvoitteiden umpeuduttua.

4. Yhteisöt

Tarjoamme käyttäjille mahdollisuuden liittyä erilaisiin käyttäjäyhteisöihin.

Yhteisön jäsenen julkisessa profiilissa esitetään vain käyttäjänimi, hankitut ansiomerkit (palkinnot), käyttäjätaso ja viimeisimmät viestintätapahtumat. Sähköpostiosoitetta tai muita henkilötietoja ei näytetä.

Kaikki muut yhteisöjen sisällä (esim. julkaistujen kommenttien tai kuvien kautta) tuottamasi tiedot ovat automaattisesti julkisia ja yhdistetään käyttäjäprofiiliisi.

Tämä ei päde yksityisiin yhteisöihin, joissa jäsenyys ja sisällön katselu edellyttää rekisteröitymistä.

Tyypillisiä esimerkkejä yhteisöratkaisuista, joissa jäsenet viestivät ja/tai luovat sisältöä, ovat keskustelufoorumi, blogi, yhteisöllinen tietokanta (Wiki), kysymys- ja vastauspalsta ja ideoidenvaihtopalsta.

5. Evästeiden käyttö

Verkkopalveluidemme yhteydessä voidaan käyttää evästeitä ja seurantamekanismeja.

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita voidaan tallentaa laitteellesi käyttäessäsi verkkopalvelua.

Osalla verkkosivustoistamme käytetään vain teknisesti välttämättömiä evästeitä. Näillä verkkosivustoilla ei ole evästeiden hallinnan valintaikkunaa.

Toteutamme seurantaa eri teknologioiden avulla. Käsittelemme tietoja erityisesti pikselien ja/tai lokitiedostojen analyysin avulla. Seurantaa käyttävillä verkkosivustoilla avautuu evästeiden hallinnan valintaikkuna.

5.1 Evästeiden luokat

Erotamme toisistaan evästeet, jotka ovat välttämättömiä verkkopalveluiden teknisen toiminnan kannalta, ja ne evästeet ja seurantamekanismit, jotka eivät ole välttämättömiä verkkopalveluiden toiminnalle.

Verkkopalveluiden käyttäminen on pääasiassa mahdollista ilman evästeitä, joilla ei ole teknistä tarkoitusta.

5.1.1 Verkkopalveluiden toiminnan kannalta välttämättömät evästeet

Verkkopalveluiden toiminnan kannalta välttämättömillä evästeillä tarkoitamme niitä evästeitä, joita ilman verkkopalveluiden toimintaa ei voida varmistaa. Näihin kuuluvat muun muassa evästeet, jotka tallentavat tietoa häiriöttömän video- tai äänitoiston varmistamiseksi.

Nämä evästeet poistetaan, kun poistut verkkosivustolta.

5.1.2 Evästeet ja seurantamekanismit, jotka eivät ole välttämättömiä verkkopalveluiden toiminnan kannalta

Käytämme näitä evästeitä ja seurantamekanismeja ainoastaan, jos olet antanut meille kussakin tapauksessa etukäteen suostumuksesi niiden käyttöön. Erotamme toisistaan kaksi näiden evästeiden ja seurantamekanismien alaluokkaa:

5.1.3 Selailukokemusta parantavat evästeet

Nämä evästeet tukevat verkkosivuston toimintaa ja parantavat selailukokemustasi. Näihin evästeisiin voidaan tallentaa esimerkiksi kielivalintasi.

5.2 Markkinointievästeet ja seurantamekanismit

– Yleistä

Markkinointievästeiden ja seurantamekanismien avulla me ja yhteistyökumppanimme voimme näyttää sinulle kiinnostuksen kohteitasi vastaavaa sisältöä analysoimalla verkkokäyttäytymistäsi.

– Tilastotiedot

Tilastotyökalujen avulla mittaamme esimerkiksi sivuvierailujesi määrää.

– Tulosseuranta

Tulosseurantakumppanimme asentavat tietokoneellesi tulosseurantaevästeen (conversion cookie), jos siirryt sivustollemme napsauttamalla jonkin kumppanimme mainosta. Nämä evästeet vanhenevat yleensä 30 päivässä. Mikäli eväste ei ole vanhentunut, kun vierailet tietyillä verkkosivuillamme, me ja kyseinen seurantakumppani voimme nähdä, että tietty käyttäjä on napsauttanut mainosta ja siirtynyt sitä kautta verkkosivullemme. Tulosseurantaevästeen keräämien tietojen avulla luodaan tulostilastoja ja lasketaan käyttäjät, jotka ovat napsauttaneet tiettyä mainosta ja siirtyneet sen kautta seurantatagilla varustetulle sivulle.

– Some-liitännäiset

Osa verkkopalveluistamme integroi sisältöä ja palveluja muilta tarjoajilta (kuten Facebook ja Twitter), jotka voivat tahoillaan käyttää evästeitä ja aktiivisia komponentteja. Lisätietoja some-liitännäisistä löytyy osiosta Some-liitännäiset.

– Uudelleenkohdennus

Nämä työkalut luovat käyttäjäprofiileja mainontaevästeiden, kolmannen osapuolen mainontaevästeiden eli ”jäljitteiden” (näkymättömät grafiikat ts. pikselit tai seurantapikselit) tai vastaavien teknologioiden avulla. Työkaluja käytetään kiinnostukseen perustuvaan mainontaan ja hallitsemaan tietyn mainoksen näyttökertoja käyttäjälle. Palveluntarjoaja on kunkin työkalun käytön yhteydessä tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä vastaava rekisterinpitäjä. Näiden työkalujen tarjoajat voivat luovuttaa tietoja myös kolmansille osapuolille yllämainittuja tarkoituksia varten. Huomioi kussakin tapauksessa kyseisen palveluntarjoajan tietosuojaseloste.

– Laitteiden välinen seuranta

Tässä tapauksessa käyttäjälle luodaan salanimetyn käyttäjätunnuksen avulla salanimetty käyttäjäprofiili, joka perustuu eri laitteiden käyttötietoihin.

Huomaa, että näiden työkalujen käyttöön voi liittyä tietojesi siirtämistä ETA:n ulkopuolelle maihin, joissa ei noudateta GDPR-asetuksen mukaista tietosuojan tasoa (esim. Yhdysvaltoihin). Löydät lisätietoja alla olevista yksittäisten markkinointityökalujen kuvauksista.

5.2.1 Nimi: WebTrends

Tarjoaja: WebTrends Inc., 851 SW 6th Ave., Suite 1600, Portland, OR 97206, USA

Toiminto: Käyttäjätietojen analysointi (sivujen avaaminen, vierailijoiden ja vierailujen lukumäärä, lataukset)

5.2.2 Nimi: Monetate

Tarjoaja: Monetate Inc., 100 Crosby Street #402, New York, NY 10012, USA

Toiminto: Käyttäjän käyttäytymisen seuranta eri verkkosivujen välillä, UX-testaus

5.2.3 Nimi: Google Analytics

Tarjoaja: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Toiminto: Käyttäjätietojen analysointi (sivujen avaaminen, vierailijoiden ja vierailujen lukumäärä, lataukset), salanimettyjen käyttäjäprofiilien luominen sisäänkirjautuneiden Google-käyttäjien eri laitteiden käyttötietojen perusteella (laitteiden välinen seuranta), salanimettyjen käyttäjätietojen rikastaminen Googlen tarjoamalla kohderyhmäkohtaisella tiedolla, uudelleenkohdennus, UX-testaus

5.2.3.1 Nimi: Google Doubleclick

Tarjoaja: Google Ireland Limited (Division Doubleclick), Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5E5, Dublin Ireland

Toiminto: Käyttäjää kiinnostavien mainosten sijoittelu ja optimointi, uudelleenmarkkinointi, tulosseuranta.

Lisätiedot: https://www.google.com/intl/de/policies/

5.2.3.2 Nimi: Google Ads

Tarjoaja: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Toiminto: Käyttäjää kiinnostavien mainosten sijoittelu ja optimointi, uudelleenmarkkinointi, tulosseuranta

Lisätiedot:https://adssettings.google.com/authenticated

5.2.4 Nimi: Tealium

Tarjoaja: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road, San Diego, CA 92121, USA

Toiminto: Verkkosivuston tunnisteiden hallinta käyttöliittymän avulla, ohjelmakoodien integraatio verkkosivuillamme. Liikeprofiileihin ja ostokäyttäytymiseen omilla verkkosivustoilla perustuva työkalu kampanjoiden suunnittelun ja analyysin tueksi.

5.2.5 Nimi: New Relic

Tarjoaja: New Relic Inc. 111 SW 5th Ave 2700, Portland, OR 97204, USA

Toiminto: Verkkosivuston käytettävyyden ja käyttökatkojen mittaaminen

5.2.6 Nimi:LinkedIn Pixel Insight Tag

Tarjoaja: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland

Toiminto: LinkedIn käsittelee henkilökohtaisia tietojasi luodakseen kampanjaraportteja, seuratakseen konversioita ja kohdennettua mainontaa verkkosivustomme ulkopuolella (uudelleenkohdistaminen). Tämä perustuu URL:iin, viite-URL-osoitteeseen, IP-osoitteen lyhennettyyn tai hajautettuun (laitteiden välinen uudelleenkohdistaminen), laitteiden ja selaimen ominaisuuksiin (User Agent) ja aikaleimaan. Emme saa LinkedIniltä henkilökohtaisia tietoja, vain nimettömiä kampanjaraportteja verkkosivuston kohderyhmästä ja mainonnan tehokkuudesta.

LinkedIn-säilytysajat: Salanimitys 7 päivän jälkeen, pysyvä poisto 180 päivän jälkeen

Lisätietoja: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

5.2.7 HubSpot analytiikka

Tarjoaja: HubSpot Ireland Limited, One Dockland Central D1, Dublin, Ireland

Toiminto: Työkalu automatisoitujen markkinointitarkoitusten tukemiseen. Yhteystietojen luomiseksi ja karsimiseksi käytämme verkkolomakkeidemme yhteystietoja ja sisältötunnuksia, joiden avulla voimme tunnistaa sinut ja suorittaa tulosseurantaa ja uudelleenkohdistamista.

Lisätietoa: https://legal.hubspot.com/dpa , https://www.hubspot.com/data-privacy/privacy-shield , https://legal.hubspot.com/privacy-policy

5.3 Evästeiden ja seurantamekanismien hallinta

Voit hallita eväste- ja seurantamekanismiasetuksiasi verkkoselaimessasi ja/tai sivustomme yksityisyysasetuksissa.

Huomaa: Tekemäsi asetukset koskevat vain kulloinkin käyttämääsi selainta.

5.3.1 Evästeiden poistaminen käytöstä

Jos haluat poistaa kaikki evästeet käytöstä, avaa selaimesi asetukset ja kytke evästeet pois käytöstä. Huomaathan, että tämä saattaa vaikuttaa sivuston toimintaan.

5.3.2 Verkkopalveluiden toiminnan kannalta ei-välttämättömien evästeiden ja seurantamekanismien asetusten hallinta

Kun vierailet verkkosivuillamme, evästeitä koskevassa ponnahdusikkunassa kysytään, annatko meille suostumuksesi selailukokemusta parantavien evästeiden, markkinointievästeiden tai seurantamekanismien käyttöön.

Yksityisyysasetuksissamme voit peruuttaa jo annetun suostumuksen tai antaa suostumuksesi myöhemmin.

6. Some-liitännäiset

Käytämme verkkopalveluissa niin kutsuttuja some-liitännäisiä erilaisista sosiaalisista verkkoyhteisöistä. Ne on kuvattu yksitellen tässä osiossa.

Liitännäisen avulla verkkoselaimesi voi muodostaa suoran yhteyden tiettyyn sosiaalisen verkkoyhteisön palvelimeen. Näin palveluntarjoaja saa tiedon, että selainyhteytesi tuli juuri meidän verkkopalvelustamme, vaikka sinulla ei olisi käyttäjätiliä kyseisessä sosiaalisessa verkkoyhteisössä tai et olisi kirjautuneena tiliisi. Tällöin selaimesi lähettää lokitiedostot (myös IP-osoitteet) suoraan palveluntarjoajan palvelimelle, jolle ne voidaan myös tallentaa. Palveluntarjoajan toimipaikka tai palvelin voi sijaita EU:n tai ETA:n ulkopuolella (esim. Yhdysvalloissa).

Liitännäiset ovat sosiaalisten verkkoyhteisöjen tarjoajien tuottamia erillisiä laajennusosia. Tästä syystä emme pysty vaikuttamaan niiden keräämän ja tallentaman tiedon laajuuteen.

Kunkin sosiaalisen verkkoyhteisön tietosuojaselosteesta saat lisätietoja tiedonkeruun tarkoituksesta ja laajuudesta, tavoista, joilla henkilötietoja käsitellään ja käytetään, sekä omista oikeuksistasi ja tavoista suojata yksityisyyttäsi.

Älä käytä sosiaalisten verkkoyhteisöjen liitännäisiä, mikäli et halua, että niiden tarjoajat saavat ja mahdollisesti tallentavat tai käyttävät tietojasi.

6.1 Facebook-liitännäiset

Facebook-palvelua osoitteessa www.facebook.com ylläpitää Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, ja osoitteessa www.facebook.de Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland (jäljempänä ”Facebook”). Tietoja Facebook-liitännäisistä ja niiden käytöstä löytyy osoitteesta https://developers.facebook.com/docs/plugins . Tietosuojaa Facebook-palvelussa kuvataan osoitteessa http://www.facebook.com/policy.php .

6.2 Twitter-liitännäiset

Twitter-palvelua ylläpitää Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (jäljempänä ”Twitter”). Tietoja Twitter-liitännäisistä ja niiden käytöstä löytyy osoitteesta https://developer.twitter.com/ . Tietosuojaa Twitter-palvelussa kuvataan osoitteessa https://twitter.com/privacy .

6.3 Google+-liitännäiset

Google+-palvelua ylläpitää Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (jäljempänä ”Google”). Tietoja Google-liitännäisistä ja niiden käytöstä löytyy osoitteesta https://developers.google.com/+/plugins . Tietosuojaa Google+-palvelussa kuvataan osoitteessa http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.

6.4 Pinterest-liitännäiset

Pinterest-palvelua ylläpitää Pinterest Inc., 808 Brennan St, San Francisco, CA 94103, USA (jäljempänä ”Pinterest”). Tietoja Pinterest-liitännäisistä ja niiden käytöstä löytyy osoitteesta https://developers.pinterest.com/tools/widget-builder/. Tietosuojaa Pinterest-palvelussa kuvataan osoitteessa https://about.pinterest.com/en/privacy-policy .

6.5 Instagram-liitännäiset

Instagram-palvelua ylläpitää Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA (jäljempänä ”Instagram”). Tietoja Instagram-liitännäisistä ja niiden käytöstä löytyy osoitteesta http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges. Tietosuojaa Instagram-palvelussa kuvataan osoitteessa https://help.instagram.com/155833707900388/ .

6.6 Sähköposti ystävälle

Lähettämäsi sähköpostiviestit tallennetaan ainoastaan lähetysprosessin päätökseen asti, minkä jälkeen ne poistetaan.

6.7 Jakopainike

Tietoja lähetetään some-kanavien tarjoajille vasta, kun painat jakopainiketta. Mitään tietoja ei lähetetä tätä ennen edes nimettömästi.

7. Mobiilisovellusten käyttäminen

Verkkosivustojen lisäksi tarjoamme mobiilisovelluksia (jäljempänä ”sovellukset”), joita käyttäjät voivat ladata mobiililaitteilleen. Verkkosivujen kautta kerättävän tiedon lisäksi keräämme sovellusten avulla myös suoraan kyseisten sovellusten käyttöön liittyviä tietoja. Tietojen keräämiseen vaaditaan käyttäjän hyväksyntä.

Alla kutakin palvelua käsittelevässä osiossa kerrotaan, jos sovelluksemme keräävät tai käsittelevät henkilötietoja toisin kuin tässä tietosuojaselosteessa esitetään.

7.1 Mainostunnusten käsittely

Käytämme suostumuksellasi mainontatarkoituksiin iOS-laitteissa IDFA-tunnusta ja Android-laitteissa AdID-tunnusta. Nämä ovat väliaikaisia tunnistenumeroita tietylle iOS- tai Android-päätelaitteelle. Kerättyä tietoa ei yhdistetä muihin laitteeseen liittyviin tietoihin. Tunnistenumeroiden avulla voimme tarjota sinulle personoitua mainontaa ja analysoida käyttöäsi. Jos aktivoit iOS-laitteen mainoksia koskevissa yksityisyysasetuksissa vaihtoehdon ”ei mainosseurantaa" tai Android-laitteen mainoksia koskevissa Google-asetuksissa kohdan "Poista aihepiiriin perustuva mainonta käytöstä”, voimme suorittaa vain seuraavia toimintoja: Bannerimainoksiin kohdistuvan vuorovaikutuksen mittaaminen laskemalla ilman klikkauksia jäävien bannereiden näyttökerrat (toistorajoite), klikkausten määrän laskeminen, yksilöllisen käytön arvioiminen (yksilölliset kävijät) ja turvatoimet, petosten torjunta ja vianetsintä. Voit aina poistaa laitteesi asetuksissa IDFA- tai AdID-tunnuksesi, jolloin sinulle luodaan uusi tunnistenumero, jota ei yhdistetä aiemmin kerättyihin tietoihin. Et välttämättä voi käyttää kaikki sovelluksemme toimintoja, jos rajoitat tunnistenumeron käyttöä.

7.2 Sovelluskauppojen suorittama tietojen käsittely

Me emme kerää näitä tietoja emmekä ole vastuussa tietojen, kuten käyttäjänimen, sähköpostiosoitteen ja yksilöllisen laitetunnisteen, antamisesta sovelluskauppaan (esim. Googlen Google Play, Applen App Store tai Samsungin Galaxy Apps Store) sovelluksia ladatessa. Me emme pysty vaikuttamaan tähän tiedonkeruuseen tai sovelluskauppojen suorittamaan tietojen käsittelyyn.

8. YouTube

Käytämme verkkopalveluissamme YouTube-videoalustaa, jota ylläpitää YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA (”YouTube”). YouTube on alusta, joka mahdollistaa ääni- ja videotiedostojen toistamisen.

Kun avaat verkkopalveluistamme sivun, jolla on upotettu YouTube-soitin, se muodostaa yhteyden YouTubeen, jotta video- tai äänitiedosto voidaan lähettää ja toistaa. YouTube on tällöin siirrettyjen tietojen rekisterinpitäjä. Emme ole vastuussa siitä, miten YouTube käsittelee näitä tietoja.

Lisätietoa kerättyjen tietojen laajuudesta ja tarkoituksesta, YouTuben suorittamasta tietojen käsittelystä ja käytöstä sekä sinun oikeuksistasi ja sinulle tarjolla olevista yksityisyysasetuksista löytyy YouTuben tietosuojaselosteesta.

9. Sosiaalisen median alustojen viestintätyökalut

Käytämme sosiaalisen median alustoilla (esim. Twitterissä) viestintätyökaluja, joiden avulla käsittelemme kyseisen alustan kautta lähetettyjä viestejä ja tarjoamme tukeamme.

Kun lähetät viestin sosiaalisen median alustan kautta, käsittelemme viestiä vastataksesi kysymykseesi. (Tarvittaessa käsittelemme myös muita sosiaalisen median tarjoajan viestin ohessa tarjoamia tietoja, kuten nimeäsi tai tiedostoja.)

Voimme myös analysoida näitä tietoja yhdistellyssä ja anonymisoidussa muodossa ymmärtääksemme paremmin sosiaalisen median alustan käyttöä.

Välitämme antamasi henkilötiedot sille Boschin yksikölle, joka on vastuussa kysymyksesi käsittelystä (esimerkiksi silloin, kun kysely koskee tuotetta, jonka tarjoaa joku toinen Boschin yksiköistä). Tietojesi käsittelyn oikeusperuste on oikeutettu etumme (GDPR, 6 artikla, kohta 1f) tai olemassa oleva sopimussuhde (GDPR, 6 artikla, kohta 1b). Käsitellyt henkilötiedot poistetaan viimeistään 180 päivän kuluessa viestisi vastaanotosta.

10. Ulkoiset linkit

Verkkopalvelumme sisältävät linkkejä meihin liittymättömien kolmansien osapuolien internetsivuille. Meillä ei ole mahdollisuutta vaikuttaa siihen, mitä tietoja (esim. IP-osoite tai linkin sisältävän sivun osoite) lähetetään kolmannelle osapuolelle keräystä, käsittelyä ja käyttöä varten linkin napsauttamisen yhteydessä, sillä emme luonnollisesti pysty valvomaan kolmansien osapuolien toimintaa. Emme ota vastuuta tavoista, joilla kolmannet osapuolet käsittelevät henkilötietoja.

11. Turvallisuus

Työntekijämme ja puolestamme palveluja tarjoavat yritykset velvoitetaan luottamuksellisuuteen ja noudattamaan asianmukaisia tietosuojalakeja.

Toteutamme kaikki tarvittavat tekniset ja organisatoriset järjestelyt varmistaaksemme asianmukaisen turvallisuustason ja suojataksemme hallinnassamme olevia henkilötietoja erityisesti tahattomalta tai laittomalta tuhoamiselta, häviämiseltä, muutoksilta tai luvattomalta luovutukselta tai käytöltä. Kaikkia turvatoimia parannetaan jatkuvasti teknologian kehityksen mukaisesti.

12. Käyttäjän oikeudet

Oikeuksiesi kunnioittamista koskevia vaatimuksia voit esittää osiosta Yhteydenotot löytyviin yhteystietoihin. Varmista tässä yhteydessä, että henkilöllisyytesi on mahdollista varmistaa yksiselitteisesti.

Oikeus tarkastella ja käyttää tietoja

Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö henkilötietojasi. Jos käsittelemme tietojasi, sinulla on myös oikeus päästä tarkastelemaan niitä.

Oikeus korjaukseen ja poistoon

Sinulla on oikeus saada itseäsi koskevat virheelliset henkilötiedot korjattua ilman meistä aiheutuvaa kohtuutonta viivytystä. Käsittelyn tarkoitukset huomioiden sinulla on oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, muun muassa toimittamalla lisäselvitys. Tämä ei päde tietoihin, joiden perustana on lakisääteinen säilytysaika. Mikäli pääsy mainittuihin tietoihin ei ole tarpeen, niiden käsittelyä rajoitetaan (ks. alla oleva osio).

Käsittelyn rajoittaminen

Mikäli lain vaatimukset täyttyvät, sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi käytön rajoitusta.

Suoramarkkinoinnin vastustaminen:

Sinulla on myös oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointia varten. Huomaathan, että käsittelyn vastustaminen ei organisatorisista syistä välttämättä vaikuta välittömästi tietojesi käyttöön jo käynnissä olevassa kampanjassa.

Oikeutettuun etuun perustuva tietojen käsittelyn vastustaminen

Sinulla on myös oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä oikeutetun edun perusteella. Lopetamme henkilötietojesi käsittelyn pyynnöstäsi, ellemme pysty osoittamaan, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja laillisesti perusteltu syy, joka syrjäyttää sinun oikeutesi.

Suostumuksen peruuttaminen

Mikäli olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn, sinulla on oikeus peruuttaa se päättymään kyseisestä hetkestä eteenpäin. Tämä ei vaikuta tietojen käsittelyn laillisuuteen ennen peruutusta.

Tilaukset voi peruuttaa niiden yhteydessä olevasta linkistä, mikäli sellainen on saatavilla kyseisen verkkopalvelun asetuksissa. Vaihtoehtoisesti voit ottaa meihin yhteyttä osiossa Yhteystiedot annettujen tietojen avulla.

Tietojen siirrettävyys

Sinulla on oikeus saada meille toimittamasi tiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja vaatia niiden siirtoa kolmannelle osapuolelle, mikäli tämä on teknisesti mahdollista.

12.1 Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Voit tehdä valituksen asuinmaakunnastasi vastaavalle valvontaviranomaiselle tai meistä vastaavalle valvontaviranomaiselle:

Tietosuoja- ja tiedonvapausvaltuutettu

Osoite:

Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki

Vaihde: +358 29 56 66700

Faksi: +358 29 56 66735

https://tietosuoja.fi

13. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia turva- ja tietosuojakäytäntöihin teknisen kehityksen niin vaatiessa. Näissä tapauksissa täydennämme tietosuojaselostetta asianmukaisesti. Muista siis lukea selosteen uusin versio, sillä lausekkeisiin voi tulla muutoksia.

14. Yhteydenotot

Jos haluat ottaa meihin yhteyttä, käytä osiosta Rekisterinpitäjä löytyvää osoitetta.

Voit vaatia oikeuksiesi kunnioittamista ja ilmoittaa tietoturvaloukkauksista seuraavan linkin kautta:

https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=18rbds19&language=en g

Mikäli haluat esittää henkilötietojesi käsittelyyn liittyvän ehdotuksen tai valituksen, suosittelemme, että otat yhteyttä konsernimme tietosuojavaltuutettuun:

Data Protection Officer

Information Security and Privacy (C/ISP)

Robert Bosch GmbH

Postfach 30 02 20

70442 Stuttgart

GERMANY

tai

DPO@bosch.com

Blogi

Henkilötietojen keräys, käsittely ja käyttö

Käsitellyt tietoluokat

Erityispalvelun yhteydessä käsiteltävät tietoluokat:

• Sisäiset viestintätiedot (esim. nimi, sähköposti, IP-osoite)

• Julkinen viestintä: käyttäjänimi, avatar

• Blogihistoria

• Käyttäjän ydintiedot

Käsittelytarkoitukset ja oikeusperusteet

Omassa ja käyttämiemme palveluntarjoajien toiminnassa henkilötietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

• Kyseisen verkkopalvelun tarjoaminen (rekisteröintiä vaativa sisältö)

(oikeusperuste: sopimusvelvoitteiden täyttäminen)

• Verkkoyhteisön ylläpito rekisteröidyille jäsenille keskinäistä viestintää ja markkinointia varten

(oikeusperuste: sopimusvelvoitteiden täyttäminen)

• Vikojen tunnistaminen ja turvallisuussyyt

(oikeusperuste: tietoturvaan liittyvien oikeudellisten velvoitteiden täyttäminen sekä vikojen poistoon ja palvelujemme turvallisuuteen liittyvä oikeutettu etu)

• Oikeuksiemme turvaaminen ja puolustaminen

(oikeusperuste: oikeuksiemme turvaamiseen ja puolustamiseen liittyvä oikeutettu etu)

Poistaminen

Voit poistaa käyttäjätilisi osiosta My Settings – Personal – Close Community Account (Omat asetukset – Omat tiedot – Yhteisötili). Tämä erottaa syötteesi pääkäyttäjätilistäsi ja liittää sen nimettömäksi tehtyyn käyttäjään. Jos olet lisännyt tiliin kuvan itsestäsi, järjestelmä korvaa sen oletusarvoisella avatar-kuvalla.

Myös yllä mainitut yleiset tietosuojaselosteet pätevät tässä yhteydessä.

Yhteystietolomakkeet

Henkilötietojen keräys, käsittely ja käyttö

Käsitellyt tietoluokat

Erityispalvelun yhteydessä käsiteltävät tietoluokat:

• Yhteystiedot (pakolliset kentät* esimerkiksi: sähköpostiosoite, nimi, puhelinnumero, osoite, maa, pyyntö) ja muut valinnaiset tiedot

Käsittelytarkoitukset ja oikeusperusteet

• Tiedonanto

(oikeusperuste: etujen huomiointi)

• Noutopalvelu (palautuslähetykset)

(oikeusperuste: sopimusvelvoitteiden täyttäminen)

• Rekisteröinti

(oikeusperuste: sopimusvelvoitteiden täyttäminen)

• Näytteiden tarjoaminen

(oikeusperuste: sopimusta edeltävä toimenpide)

• Tuki- ja korjauspyynnöt

(oikeusperuste: pyyntöjen käsittelyyn liittyvä oikeutettu etu)

• Dokumentaatiotilaukset (MyRexroth)

(oikeusperuste: sopimusvelvoitteiden täyttäminen)

Tiedonsiirto ja -tallennus

Henkilötietoja ei siirretä valtuuttamattomille kolmansille osapuolille.

Pyyntösi, joka tarvittaessa lähetetään omasta sähköpostijärjestelmästäsi, ohjataan oikealle yhteyshenkilölle Bosch Rexroth -organisaatiossa.

Emme säilytä tietojasi pidempään kuin niitä tarvitaan lainmukaisien säilytysaikojen noudattamiseksi.

Myös yllä mainitut yleiset tietosuojaselosteet pätevät tässä yhteydessä.

Contactlocator

Henkilötietojen keräys, käsittely ja käyttö

Käsitellyt tietoluokat

Erityispalvelun yhteydessä käsiteltävät tietoluokat:

• Paikkatiedot (esim. nykyinen sijainti, postinumero)

• Yhteystiedot (esim. sähköposti, nimi, puhelin, osoite)

Käsittelytarkoitukset ja oikeusperusteet

• Huoltokumppanin haku lähialueelta

(oikeusperuste: sopimusta edeltävä toimenpide tai sopimusvelvoitteiden täyttäminen)

Tiedonsiirto ja -tallennus

Google Maps -palvelua ylläpitää Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (jäljempänä ”Google”). Käyttämällä palvelua voit (selaimestasi riippuen) lähettää tietoja todellisesta sijainnistasi tai valita sijainnin valikosta manuaalisesti. Tietosi lähetetään ainoastaan Googlelle, jos selain sallii lähetyksen – sinun on tarvittaessa vahvistettava selaimen näyttämä viesti tai avattava osoiteluettelo valikkopainikkeella. Jos et halua Google Mapsin saavan tietojasi ja jatkavan niiden säilytystä tai käyttöä, älä käytä kyseistä palvelua. API-vaatimusten esittely löytyy täältä: https://developers.google.com/maps/documentation/geolocation/intro?hl=en

Lisätietoja yksityisyyden suojasta Google-palveluissa on osoitteessa: https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en#infocollect

Tietoja paikkatietojen jakamisesta:

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/does-firefox-share-my-location-websites?redirectlocale=en-US&redirectslug=does-firefox-share-my-location-web-sites

Kyselyn lähettämiseen käytetään omaa sähköpostijärjestelmääsi. Tulevat viestit ohjataan oikeille yhteyshenkilöille Bosch Rexroth -organisaatiossa. Emme säilytä tietojasi pidempään kuin niitä tarvitaan lainmukaisien säilytysaikojen noudattamiseksi.

Takaisinkutsutoiminnossa yhteystietosi ohjataan oikealle henkilölle Bosch Rexroth -organisaatiossa. Emme säilytä tietojasi pidempään kuin niitä tarvitaan lainmukaisien säilytysaikojen noudattamiseksi. Emme luo tietoprofiilia liikkumisestasi.

Myös yllä mainitut yleiset tietosuojaselosteet pätevät tässä yhteydessä.

Asiakassuhteiden hallinta

Henkilötietojen keräys, käsittely ja käyttö

Käsitellyt tietoluokat

Erityispalvelun yhteydessä käsiteltävät tietoluokat:

• Viestintätiedot (esim. nimi, sähköposti, puhelin, IP-osoite)

Käsittelytarkoitukset ja oikeusperusteet

• Maailmanlaajuinen myyntiä edeltävien vaiheiden hallinta liiketoimintasuhteiden käynnistämiseksi

(oikeusperuste: etujen huomiointi)

• Maailmanlaajuinen asiakashallinto, osoitteiden hallinta (tapahtumien hallinta)

(oikeusperuste: sopimusvelvoitteiden täyttäminen, suostumus)

• Maailmanlaajuinen tilausten seuranta

(oikeusperuste: sopimusvelvoitteiden täyttäminen)

• Maailmanlaajuinen jälkimarkkinointipalvelu

(oikeusperuste: sopimusvelvoitteiden täyttäminen)

• Maailmanlaajuinen markkinointitoimien käsittely (uutiskirje)

(oikeusperuste: suostumus)

Tiedonsiirto ja -tallennus

Henkilötietoja ei siirretä valtuuttamattomille kolmansille osapuolille.

Tallennetut tietosi käsitellään Bosch Rexroth -organisaation sisällä. Emme säilytä tietojasi pidempään kuin niitä tarvitaan lainmukaisien säilytysaikojen noudattamiseksi.

Myös yllä mainitut yleiset tietosuojaselosteet pätevät tässä yhteydessä.

eShop

Henkilötietojen keräys, käsittely ja käyttö

Käsitellyt tietoluokat

Erityispalvelun yhteydessä käsiteltävät tietoluokat:

• Viestintätiedot (esim. maa, nimi, yritys, verotunniste, käyttäjänimi, puhelin, sähköposti, osoite, IP-osoite)

• Sopimuksen ydintiedot (sopimussuhde, tuote- ja sopimusintressit)

• Asiakashistoria

• Sopimusmaksu ja maksutiedot

• Tapahtumatiedot

• Kolmansia osapuolia koskevat tiedot (esim. julkisista rekistereistä)

Käsittelytarkoitukset ja oikeusperusteet

• Verkkopalvelujen tarjoaminen

(oikeusperuste: sopimusvelvoitteiden täyttäminen)

• Maailmanlaajuinen asiakashallinto, osoitteiden hallinta

(oikeusperuste: sopimusvelvoitteiden täyttäminen, suostumus)

• Maailmanlaajuinen tilausten seuranta

(oikeusperuste: sopimusvelvoitteiden täyttäminen)

• Maailmanlaajuinen markkinointitoimien käsittely (uutiskirje)

(oikeusperuste: suostumus)

Myös yllä mainitut yleiset tietosuojaselosteet pätevät tässä yhteydessä.

Tapahtumien hallinta

Henkilötietojen keräys, käsittely ja käyttö

Käsitellyt tietoluokat

Erityispalvelun yhteydessä käsiteltävät tietoluokat:

• Viestintätiedot (esim. nimi, puhelin, sähköposti, IP-osoite)

Käsittelytarkoitukset ja oikeusperusteet

Omassa ja käyttämiemme palveluntarjoajien toiminnassa henkilötietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

• Maailmanlaajuinen myyntiä edeltävien vaiheiden hallinta liiketoimintasuhteiden käynnistämiseksi

(oikeusperuste: etujen tasapainottaminen)

• Maailmanlaajuinen asiakashallinto, osoitteiden hallinta (tapahtumien hallinta)

(oikeusperuste: sopimusvelvoitteiden täyttäminen, suostumus)

• Markkinointitoimien maailmanlaajuinen hallinta (kutsut)

(oikeusperuste: suostumus)

Myös yllä mainitut yleiset tietosuojaselosteet pätevät tässä yhteydessä.

Expokat

Henkilötietojen keräys, käsittely ja käyttö

Käsitellyt tietoluokat

Erityispalvelun yhteydessä käsiteltävät tietoluokat:

• Yhteystiedot (rekisteröinti – esim. etunimi, sukunimi, sähköposti, käyttäjänimi)

• Käyttäjän ydintiedot (rekisteröinti)

Käsittelytarkoitukset ja oikeusperusteet

Omassa ja käyttämiemme palveluntarjoajien toiminnassa henkilötietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

• Verkkopalvelujen tarjoaminen

(oikeusperuste: sopimusvelvoitteiden täyttäminen)

• Rekisteröinti

(oikeusperuste: sopimusvelvoitteiden täyttäminen)

• Vikojen tunnistaminen ja turvallisuussyyt

(oikeusperuste: tietoturvaan liittyvien oikeudellisten velvoitteiden täyttäminen sekä vikojen poistoon ja palvelujemme turvallisuuteen liittyvä oikeutettu etu)

Myös yllä mainitut yleiset tietosuojaselosteet pätevät tässä yhteydessä.

Chat

Henkilötietojen kerääminen, käsitteleminen ja käyttö

Käsiteltävät tietoluokat

Seuraavien tietoluokkien tietoja käsitellään:

• Yhteystiedot (pakolliset kentät*, esim.: sähköpostiosoite, nimi; vapaaehtoiset: yritys)

Tietojen käsittelyn tarkoitus ja lakisääteinen peruste

• Kyselyihisi vastaaminen Chatissa

(lakisääteinen peruste: sopimusvelvoitteiden täyttäminen tai sopimusta edeltävien toimien toteuttaminen, jotka liittyvät oikeutettuun intressiimme parantaa verkkotarjoustamme/-tuotteitamme ja -palveluitamme, ottaa sinuun yhteyttä toiveesi mukaan ja luoda UKK)

Tietojen siirtäminen ja säilyttäminen

Mitään henkilötietoja ei siirretä valtuuttamattomille kolmansille osapuolille eikä oikeutetun intressimme puitteissa.

Chat-keskustelut tallennetaan. Chat-keskustelun päätyttyä henkilötietosi poistetaan tai anonymisoidaan heti, kun niitä ei enää tarvita. Jos Chat-keskustelu on osa tuki- tai palvelupyyntöä, Chat-keskustelun sisältö siirretään asiakastilillesi.

Lisäksi pätevät edellä mainitut yleiset tietosuojailmoitukset.

Ensitason tuki

Henkilötietojen keräys, käsittely ja käyttö

Käsitellyt tietoluokat

Erityispalvelun yhteydessä käsiteltävät tietoluokat:

• Viestintätiedot (esim. nimi, sähköposti, puhelin, osoite)

Käsittelytarkoitukset ja oikeusperusteet

• Asiakastuki

(oikeusperuste: sopimusvelvoitteiden täyttäminen)

Myös yllä mainitut yleiset tietosuojaselosteet pätevät tässä yhteydessä.

Hydrauliikkablogi

Henkilötietojen keräys, käsittely ja käyttö

Käsitellyt tietoluokat

Erityispalvelun yhteydessä käsiteltävät tietoluokat:

• Tilaus: sähköposti

• Kommenttitoiminto: nimi, sähköposti

• Työntekijöiden syötteet: nimi

Käsittelytarkoitukset ja oikeusperusteet

Omassa ja käyttämiemme palveluntarjoajien toiminnassa henkilötietoja käsitellään seuraavaan tarkoitukseen:

• Tiedonanto ja -vaihto

(oikeusperuste: suostumus)

Myös yllä mainitut yleiset tietosuojaselosteet pätevät tässä yhteydessä.

Kuvapankki

Henkilötietojen keräys, käsittely ja käyttö

Käsitellyt tietoluokat

Erityispalvelun yhteydessä käsiteltävät tietoluokat:

• Yhteystiedot (rekisteröinti – esim. sähköposti, etunimi, sukunimi, yritys/osasto, syy käyttöoikeudelle, yhteyshenkilösi Bosch Rexrothilla, puhelin)

• Käyttäjän ydintiedot (rekisteröinti)

Käsittelytarkoitukset ja oikeusperusteet

Omassa ja käyttämiemme palveluntarjoajien toiminnassa henkilötietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

• Verkkopalvelun tarjoaminen

(oikeusperuste: sopimusvelvoitteiden täyttäminen)

• Rekisteröinti

(oikeusperuste: sopimusvelvoitteiden täyttäminen)

• Vikojen tunnistaminen ja turvallisuussyyt

(oikeusperuste: tietoturvaan liittyvien oikeudellisten velvoitteiden täyttäminen sekä vikojen poistoon ja palvelujemme turvallisuuteen liittyvä oikeutettu etu)

Myös yllä mainitut yleiset tietosuojaselosteet pätevät tässä yhteydessä.

Integroitu katalogijärjestelmä

Henkilötietojen keräys, käsittely ja käyttö

Käsitellyt tietoluokat

Erityispalvelun yhteydessä käsiteltävät tietoluokat:

• Viestintätiedot (esim. nimi, puhelin, sähköposti, IP-osoite)

• Käyttäjän ydintiedot

Käsittelytarkoitukset ja oikeusperusteet

Omassa ja käyttämiemme palveluntarjoajien toiminnassa henkilötietoja käsitellään seuraavaan tarkoitukseen:

• Tuotekonfiguraatioiden tarjoaminen

(oikeusperuste: pyydettyjen asiakirjojen virheettömään vastaanottoon liittyvä oikeutettu etu)

Myös yllä mainitut yleiset tietosuojaselosteet pätevät tässä yhteydessä.

Oppimisen hallintajärjestelmä

Henkilötietojen keräys, käsittely ja käyttö

Käsitellyt tietoluokat

Erityispalvelun yhteydessä käsiteltävät tietoluokat:

• Viestintätiedot (esim. nimi, sähköposti, IP-osoite)

• Käyttäjän ydintiedot (rekisteröinti)

• Sopimuksen ydintiedot

• Sopimusmaksu ja maksutiedot (käsittely eShopin kautta)

• Koulutushistoria

Käsittelytarkoitukset ja oikeusperusteet

Omassa ja käyttämiemme palveluntarjoajien toiminnassa henkilötietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

• Kyseisen verkkopalvelun tarjoaminen (rekisteröintiä vaativa sisältö)

(oikeusperuste: sopimusvelvoitteiden täyttäminen)

• Sopimusvelvoitteen (asiakkaan toiveen) toteuttamista pidemmän koulutushistorian taltiointi

(oikeusperuste: suostumus)

• Vikojen tunnistaminen ja turvallisuussyyt

(oikeusperuste: tietoturvaan liittyvien oikeudellisten velvoitteiden täyttäminen sekä vikojen poistoon ja palvelujemme turvallisuuteen liittyvä oikeutettu etu)

• Oikeuksiemme turvaaminen ja puolustaminen

(oikeusperuste: oikeuksiemme turvaamiseen ja puolustamiseen liittyvä oikeutettu etu)

• Sopimusmaksu ja maksutiedot

(oikeusperuste: sopimusvelvoitteiden täyttäminen)

Maksupalveluntarjoaja

Käytämme ulkoisia maksupalveluntarjoajia. Tilausprosessissa valitsemastasi maksutavasta riippuen toimitamme maksujen käsittelyssä käytettävät maksutietosi (esim. pankkitapahtuma- tai luottokorttitiedot) maksun käsittelevälle rahoituslaitokselle tai käyttämillemme maksupalveluntarjoajille. Toisinaan maksupalveluntarjoajat myös keräävät ja käsittelevät tällaisia tietoja rekisterinpitäjin ominaisuudessa. Näissä tapauksissa (kun maksupalveluntarjoajat toimivat rekisterinpitäjinä) sovelletaan kulloinkin kyseessä olevan maksupalveluntarjoajan tietosuojaselostetta ja yksityisyydensuojamenettelyä.

Myös yllä mainitut yleiset tietosuojaselosteet pätevät tässä yhteydessä.

Media Directory

Henkilötietojen keräys, käsittely ja käyttö

Käsitellyt tietoluokat

Erityispalvelun yhteydessä käsiteltävät tietoluokat:

• Yhteystiedot (rekisteröinti – esim. etunimi, sukunimi, maa, sähköposti, käyttäjänimi)

• Osoitetiedot (painotuotetilaus – esim. etunimi, sukunimi, osoite)

• Käyttäjän ydintiedot (rekisteröinti)

Käsittelytarkoitukset ja oikeusperusteet

Omassa ja käyttämiemme palveluntarjoajien toiminnassa henkilötietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

• Verkkopalvelun tarjoaminen

(oikeusperuste: sopimusvelvoitteiden täyttäminen)

• Rekisteröinti

(oikeusperuste: sopimusvelvoitteiden täyttäminen)

• Lähetettäväksi ohjatun painotuotteen lähettäminen (osoitetiedot)

(oikeusperuste: sopimusvelvoitteiden täyttäminen)

• Vikojen tunnistaminen ja turvallisuussyyt

(oikeusperuste: tietoturvaan liittyvien oikeudellisten velvoitteiden täyttäminen sekä vikojen poistoon ja palvelujemme turvallisuuteen liittyvä oikeutettu etu)

Myös yllä mainitut yleiset tietosuojaselosteet pätevät tässä yhteydessä.

MyRexroth (jälkimarkkinointi; OCE)

MyRexroth – jälkimarkkinointi

Sinulla on mahdollisuus rekisteröityä vikailmoitus- ja reklamaationhallintajärjestelmiemme käyttäjäksi MyRexroth-palvelun kautta.

Henkilötietojen keräys, käsittely ja käyttö

Käsitellyt tietoluokat

Erityispalvelun yhteydessä käsiteltävät tietoluokat:

• Viestintätiedot (esim. nimi, sähköposti, puhelin, IP-osoite)

• Käyttäjän ydintiedot

Käsittelytarkoitukset ja oikeusperusteet

• Jälkimarkkinointipalvelu

(oikeusperuste: sopimusvelvoitteiden täyttäminen)

Myös yllä mainitut yleiset tietosuojaselosteet pätevät tässä yhteydessä.

MyRexroth – OCE

Henkilötietojen keräys, käsittely ja käyttö

Käsitellyt tietoluokat

Erityispalvelun yhteydessä käsiteltävät tietoluokat:

• Sisäiset viestintätiedot (esim. nimi, maa, sähköposti, IP-osoite)

• Julkinen viestintä: käyttäjänimi, avatar

• Blogihistoria

• Käyttäjän ydintiedot

Käsittelytarkoitukset ja oikeusperusteet

Omassa ja käyttämiemme palveluntarjoajien toiminnassa henkilötietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

• Kyseisen verkkopalvelun tarjoaminen (rekisteröintiä vaativa sisältö)

(oikeusperuste: sopimusvelvoitteiden täyttäminen)

• Rekisteröityjen jäsenien väliseen viestinään tarkoitetun yhteisön ylläpito

(oikeusperuste: sopimusvelvoitteiden täyttäminen)

• Vikojen tunnistaminen ja turvallisuussyyt

(oikeusperuste: tietoturvaan liittyvien oikeudellisten velvoitteiden täyttäminen sekä vikojen poistoon ja palvelujemme turvallisuuteen liittyvä oikeutettu etu)

• Oikeuksiemme turvaaminen ja puolustaminen

(oikeusperuste: oikeuksiemme turvaamiseen ja puolustamiseen liittyvä oikeutettu etu)

Myös yllä mainitut yleiset tietosuojaselosteet pätevät tässä yhteydessä.

Uutiskirje

Verkkopalveluissamme voit myös tilata uutiskirjeitä. Käytämme tilausprosessissa kaksinkertaista vahvistusta: lähetämme uutiskirjeen sinulle sähköpostitse, pikaviestisovelluksella, tekstiviestillä tai push-ilmoituksena vasta, kun olet vahvistanut uutiskirjepalvelun aktivoinnin napsauttamalla saamassasi ilmoituksessa olevaa linkkiä. Mikäli et halua enää vastaanottaa uutiskirjeitä, voit katkaista tilauksen milloin tahansa peruuttamalla suostumuksesi. Voit peruuttaa suostumuksesi napsauttamalla jokaisessa sähköpostitse lähetettävässä uutiskirjeessä olevaa linkkiä tai poistamalla tilauksen verkkopalvelun hallinta-asetusten kautta. Vaihtoehtoisesti voit ottaa meihin yhteyttä osiossa Yhteydenotot olevien tietojen avulla.

Henkilötietojen keräys, käsittely ja käyttö

Käsitellyt tietoluokat

Erityispalvelun yhteydessä käsiteltävät tietoluokat:

• Yhteystiedot (pakolliset kentät* esim.: nimi, yritys, sähköposti, osasto, toiminto, osoite, maa) ja muut valinnaiset kentät

Käsittelytarkoitukset ja oikeusperusteet

Omassa ja käyttämiemme palveluntarjoajien toiminnassa henkilötietoja käsitellään seuraavaan tarkoitukseen:

• Tuotemarkkinointi

(oikeusperuste: suostumus)

Myös yllä mainitut yleiset tietosuojaselosteet pätevät tässä yhteydessä.

ODIN

Henkilötietojen keräys, käsittely ja käyttö

Käsitellyt tietoluokat

Erityispalvelun yhteydessä käsiteltävät tietoluokat:

• Viestintätiedot: nimi, sähköposti, puhelin, osoite, käyttäjätunnus

Käsittelytarkoitukset ja oikeusperusteet

• Asiakastuki

(oikeusperuste: sopimusvelvoitteiden täyttäminen)

• Rekisteröinti

(oikeusperuste: sopimus)

Tiedonsiirto ja -tallennus

Henkilötietoja ei siirretä valtuuttamattomille kolmansille osapuolille.

Pyyntösi, joka tarvittaessa lähetetään omasta sähköpostijärjestelmästäsi, ohjataan oikealle yhteyshenkilölle Bosch Rexroth -organisaatiossa.

Emme säilytä tietojasi pidempään kuin niitä tarvitaan lainmukaisien säilytysaikojen noudattamiseksi.

Myös yllä mainitut yleiset tietosuojaselosteet pätevät tässä yhteydessä.

Lehdistöportaali

Henkilötietojen keräys, käsittely ja käyttö

Käsitellyt tietoluokat

Erityispalvelun yhteydessä käsiteltävät tietoluokat:

• Julkisten lähteiden yhteystiedot: viestimen nimi, nimi, sähköposti, osoite, puhelin

• Yhteystiedot messuja varten: yritys (osasto), nimi, sähköposti, osoite, puhelin

• Lehdistötiedotteet: yritys, nimi, valokuvat

Käsittelytarkoitukset ja oikeusperusteet

Omassa ja käyttämiemme palveluntarjoajien toiminnassa henkilötietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

• Tiedonanto

(oikeusperuste: suostumus)

• Mainonta

(oikeusperuste: suostumus)

Myös yllä mainitut yleiset tietosuojaselosteet pätevät tässä yhteydessä.