Greece Greek

Επιλέξτε τοποθεσία

Greece Greek

Κινητήρες

Αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα: τα συστήματα και οι λύσεις μεγάλης διάρκειας ζωής με παγκόσμιο σέρβις μειώνουν το ολικό κόστος ιδιοκτησίας

– Το ολοκληρωμένο υδραυλικό και πνευματικό σύστημα κινητήρων από έναν προμηθευτή
– Τεχνογνωσία δεκαετιών
– Σέρβις σε όλα τα σημαντικά λιμάνια

Οι αυξανόμενες τιμές του πετρελαίου και οι νέες περιβαλλοντικές οδηγίες δημιουργούν μεγάλες απαιτήσεις για τους κατασκευαστές μεγάλων κινητήρων. Το ίδιο ισχύει και για τους πελάτες σας: για παράδειγμα οι ιδιοκτήτες σκαφών, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις ή οι φορείς εκμετάλλευσης πυρηνικών σταθμών πρέπει να θέσουν υπό έλεγχο τα έξοδα λειτουργίας τους, ιδιαίτερα στο πλαίσιο του αυξανόμενου παγκόσμιου ανταγωνισμού. Επίσης, η διέλευση από ορισμένες ζώνες ναυσιπλοΐας γίνεται μόνο με την τήρηση αυστηρών οριακών τιμών. Οι νέες τεχνολογίες για τη μείωση των καυσίμων μέσω συστήματος ελέγχου κινητήρα αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Επιπλέον, η αξιοπιστία παίζει καθοριστικό ρόλο, προπάντων στα ανοιχτά.

Η Bosch Rexroth προσφέρει λύσεις για κινητήρες που ανταποκρίνονται σε αυτές τις απαιτήσεις. Σε εμάς θα βρείτε όλα τα απαιτούμενα υδραυλικά και πνευματικά εξαρτήματα για τη λειτουργία βραδύστροφων κινητήρων από έναν προμηθευτή: σε αυτά συμπεριλαμβάνονται βαλβίδες FIVA, αντλίες ρύθμισης αξονικών εμβόλων για συγκροτήματα εκκίνησης, λογικές βαλβίδες και βαλβίδες κατεύθυνσης καθώς και πνευματικά συστήματα και εξαρτήματα. Αυτά τα προϊόντα εντυπωσιάζουν χάρη στην υψηλή αξιοπιστία και την ποιότητά τους – με αυτό τον τρόπο, μπορείτε να αποφύγετε μη προγραμματισμένους χρόνους αδράνειας.

Ο βέλτιστος ψεκασμός και η ανακύκλωση καυσαερίων μειώνουν τις εκπομπές:
Παράλληλα, χάρη στον βέλτιστο ψεκασμό καυσίμου και την ανακύκλωση καυσαερίων συμβάλλουν στην τήρηση των οδηγιών περί καυσαερίων. Μειώστε το ολικό κόστος ιδιοκτησίας εύκολα και αξιόπιστα – για παράδειγμα με τη βαλβίδα FIVA: Εφαρμόζει το προβλεπόμενο από το σύστημα ελέγχου προφίλ ψεκασμού με υψηλή ακρίβεια. Με αυτό τον τρόπο, μπορείτε εσείς ως κατασκευαστές δίχρονων κύκλων σκαφών να μειώσετε την κατανάλωση καυσίμου και τις τιμές εκπομπών. Με τη βαλβίδα FIVA να τηρεί με ακρίβεια το ιδανικό προφίλ, διασφαλίζεται επίσης η υψηλή απόδοση και εντυπωσιάζει η άριστη δυναμική και η ακρίβεια των επαναλήψεων.

Η πιο σύγχρονη διαδικασία δοκιμών και η τελευταία λέξη της τεχνολογίας προσομοίωσης:
Ήδη από την πρώιμη φάση σχεδιασμού ενός έργου οι ειδικοί της Bosch Rexroth εργάζονται, για παράδειγμα, μαζί με τους κατασκευαστές εξοπλισμού σκαφών. Παράλληλα, αξιοποιούμε με άριστο τρόπο τη σχετική με την εκάστοτε εφαρμογή τεχνογνωσία και την εμπειρία δεκαετιών που διαθέτουμε για να βρούμε την καλύτερη λύση για κάθε περίπτωση εφαρμογής. Γι' αυτό το λόγο, κατά το στάδιο της ανάπτυξης βασιζόμαστε στις πλέον σύγχρονες διαδικασίες δοκιμών και χρησιμοποιούμε τις πιο πρόσφατες τεχνικές υπολογισμού και προσομοίωσης για την ανάλυση των ταλαντώσεων και των παραμορφώσεων των εξαρτημάτων. Στη συνέχεια, ακολουθεί η εξέταση των πρωτοτύπων και η φάση της βελτιστοποίησης. Με αυτό τον τρόπο, η Bosch Rexroth μπορεί να διασφαλίσει τα υψηλότερα πρότυπα.

Οι βλάβες επιφέρουν μεγάλα έξοδα. Αυτό ισχύει προπάντων για τη χρήση σε θαλάσσιους τομείς. Γι' αυτό θα πρέπει να αποφεύγεται οπωσδήποτε μια βλάβη των εξαρτημάτων, πέρα από τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις ελέγχου. Επιπλέον, θα πρέπει να αξιοποιείτε αποτελεσματικά τον έλεγχο. Για την υποστήριξη των διαχειριστών σκαφών κατά την τακτική συντήρηση, τη μείωση του κόστους συντήρησης και τη διασφάλιση της σύντομης διαθεσιμότητας, η Bosch Rexroth διατηρεί ένα δίκτυο σταθμών σέρβις σε όλα τα σημαντικά λιμάνια. Ειδικά προγράμματα Reman για αντλίες φροντίζουν για την ταχεία πρόσβαση σε ανταλλακτικά για όλη τη διάρκεια ζωής των κινητήρων. Η Bosch Rexroth αποτελεί έναν ιδανικό συνεργάτη χάρη στη θέση και την παγκόσμια παρουσία της σε περισσότερες από 80 χώρες καθώς και τους έμπειρους ειδικούς της.

Βιομηχανίες