Greece Greek

Επιλέξτε τοποθεσία

Greece Greek

Πιστοποιητικά ποιότητας και περιβάλλοντος

Ποιότητα

Ποιότητα - Αρχές και πιστοποιητικά

Η επωνυμία Rexroth είναι συνώνυμη της ποιότητας σε όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες.

Για τις εφαρμογές των πελατών μας απαιτείται το υψηλότερο επίπεδο ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχεται από την Rexroth. Επομένως, οι μέθοδοι χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας για τη διασφάλιση της ποιοτικής εργασίας. Με το παρόν, η Rexroth επωφελείται από τη μεγάλη εμπειρία του ομίλου Bosch.

Η δέσμευση ως προς την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών έχει μεγάλη παράδοση στην Bosch.

Ο Robert Bosch έγραψε το 1918:

"Για εμένα αποτελεί αβάστακτη σκέψη ότι κατά τον έλεγχο ενός από τα προϊόντα μου, κάποιος μπορεί να μου υποδείξει ότι, με κάποιο τρόπο, η εργασία μου ήταν κατώτερης ποιότητας. Για το λόγο αυτό, καταβάλλω πάντα κάθε προσπάθεια όχι μόνο να παρέχω εργασίες που θα περάσουν επιτυχώς οποιοδήποτε αντικειμενικό έλεγχο, αλλά εργασίες που είναι οι καλύτερες δυνατές όλων."

Για την υλοποίηση αυτής της προσπάθειας, η Rexroth έχει εφαρμόσει μια πολιτική διαχείρισης της ποιότητας προσανατολισμένη στις διαδικασίες, η οποία συμβάλλει στη συνεχή βελτίωση ολόκληρης της εταιρείας.

Με την πρωτοβουλία ποιότητας "Quality first – first in mind, first in action", η Rexroth πέρασε στην πρώτη θέση μεταξύ των ανταγωνιστών της στο θέμα της ποιότητας. Αυτό ενίσχυσε την Rexroth στον κλάδο κατασκευής μηχανημάτων και εγκαταστάσεων, λαμβάνοντας ολοένα και περισσότερο υπόψη την ποιότητα.

Αρχές

1. Στόχος μας είναι να ικανοποιούμε απόλυτα τις προσδοκίες των πελατών μας μέσω της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.

2. Η ποιότητα και η βελτίωσή της αποτελούν ευθύνη και τελικό στόχο κάθε συνεργάτη - από το διοικητικό συμβούλιο μέχρι τους μαθητευόμενους ης εταιρείας μας.

3. Οι οδηγίες, οι διαδικασίες, τα συστήματα και οι στόχοι μας βασίζονται σε απαιτήσεις από διεθνή πρότυπα, τις προσδοκίες των πελατών, τη γνώση και την εμπειρία μας. Η γνώση αυτών των οδηγιών και διαδικασιών, καθώς και η συμμόρφωσή τους με αυτές, αποτελούν τα θεμέλια της ποιότητάς μας.

4. Ποιότητα σημαίνει να κάνουμε τα σωστά πράγματα από την αρχή, ώστε να μην αποφύγουμε την εμφάνιση προβλημάτων στο τέλος. Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των διαδικασιών μειώνει τις δαπάνες και αυξάνει την παραγωγικότητα.

5. Η αποφυγή προβλημάτων είναι σημαντικότερη από την εξάλειψη ελαττωμάτων. Εφαρμόζουμε συστηματικά μεθόδους και εργαλεία για την προληπτική διασφάλιση της ποιότητας, μαθαίνουμε από τα λάθη μας και εξαλείφουμε τις βασικές τους αιτίες χωρίς καθυστέρηση.

6. Οι προμηθευτές μας συμβάλλουν σημαντικά στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Επομένως, οι προμηθευτές μας πρέπει να ανταποκρίνονται στα ίδια υψηλά πρότυπα ποιότητας που έχουμε υιοθετήσει.

Πιστοποιητικά

Πιστοποιητικά της Bosch Rexroth AG:

Bosch Rexroth AG - Σύνθετο πιστοποιητικό - Για όλες τις εγκαταστάσεις της Bosch Rexroth που έχουν πιστοποιηθεί από την TÜV Süd

Περαιτέρω πιστοποιητικά:

Bosch Rexroth AG - Ηλεκτρικά συστήματα μετάδοσης κίνησης και χειρισμού, περαιτέρω πιστοποιητικά

Bosch Rexroth AG - Υδραυλικά συστήματα - Lohr - IRIS

Bosch Rexroth AG - Υδραυλικά συστήματα - Lohr - PED

Περιβάλλον

Περιβάλλον - Αρχές και πιστοποιητικά

Η Bosch Rexroth αντιλαμβάνεται το παγκόσμιο έργο της προστασίας του περιβάλλοντος ως πρόκληση και θέτει αυστηρά, τυπικά κριτήρια σε όλες τις εγκαταστάσεις της.

Στην Bosch έχουμε παράδοση σε θέματα περιβαλλοντικής συνείδησης από τη δημοσίευση του πρώτου δεσμευτικού κανονισμού για την προστασία του περιβάλλοντος πριν από περισσότερα από 30 χρόνια. Αυτό αποτελεί, επίσης, εταιρική αρχή της Bosch Rexroth: Με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες βιομηχανικού αυτοματισμού και αυτοματισμού κατασκευών που διαθέτουμε, καθώς και με τα προϊόντα για κινητές εφαρμογές, συμβάλλουμε στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και στη διατήρηση των πόρων.

Έχουμε επίσης δεσμευτεί στην εφαρμογή αυτών των αρχών στις καθημερινές μας εργασίες σε όλες τις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας. Στις αρχές αυτές περιλαμβάνονται η μείωση όλων των εκπομπών και η ανακύκλωση των επαναχρησιμοποιούμενων υλικών. Ανεξάρτητα από το εάν πρόκειται για σκόνη, λύματα ή διοξείδιο του άνθρακα, επενδύουμε συνεχώς σε σύγχρονες μεθόδους παραγωγής, με σκοπό τη μείωση των εκπομπών που επηρεάζουν το περιβάλλον.

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για συνεχή βελτίωση, ιδιαίτερα σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και κάθε χρόνο θέτουμε νέους στόχους. Αντιλαμβανόμαστε την αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος ως παράγοντα ανταγωνιστικότητας και κοινωνική δέσμευση για τις μελλοντικές γενιές.

Περιβαλλοντικές αρχές

Πιστοποιητικά ISO 14001