Denmark

Vælg din placering

Denmark

Energieffektivitet

Øg produktiviteten og spar udgifter – Bosch Rexroth gør energieffektivitet til en konkurrencefordel

– nedbring energiforbruget systematisk ved samme produktivitet
– nye løsninger og optimering af eksisterende anlæg
– samling af energibesparelsespotentialerne for alle maskintyper

En af de store udfordringer inden for maskinbygning er at øge energieffektiviteten. Lovmæssige krav som for eksempel TIER 4 final og stigende energipriser optager branchen. Derudover ønsker mange virksomheder at mindske deres CO2-fodaftryk. For at udforme maskiner og anlæg så energieffektivt som muligt, skal det pågældende system altid betragtes i sin helhed. Det er i reglen ikke nok kun at optimere enkelte dele. Derfor har Bosch Rexroth som leverandør af samtlige drev- og styringsteknologier udviklet den gennemgående systematik "Rexroth for Energy Efficiency (4EE)".

Rexroth 4EE bruger fire værktøjer: Energy System Design omfatter den systemiske helhedsbetragtning, projektering, simulation og rådgivning. Efficient Components er komponenter og systemer med optimeret virkningsgrad. Energy Recovery omfatter løsninger såsom det Hydrostatiske Bremsesystem (HRB), som tilbagefører og gemmer overskydende energi. Den behovsstyrede brug af energi sammenfatter vi som Energy on Demand.

Med 4EE kan maskiners og anlægs energibehov sænkes væsentligt – ved mindst samme produktivitet som hidtil. Et eksempel: Drevene i komplekse maskiner bruges næsten aldrig samtidigt. Hvis de står til rådighed permanent, bruger de unødvendig energi. Styringer og regulatorer fra Bosch Rexroth sætter forbrugere, der ikke p.t. er brug for, i en energibesparende stand-by-modus. Resultat: Øget energieffektivitet, reducerede CO2-emissioner og lavere energiudgifter.

For eksempel sænker det hastighedsvariable pumpedrev Sytronix omdrejningstallet i dellastområdet eller i pauser næsten helt ned til nul. Det reducerer ikke kun det direkte energibehov, men også varmeudviklingen. Således kan du i de fleste tilfælde give afkald på kølingen.

Rådgivning om energieffektivitet med konkret håndteringsanbefaling

Bosch Rexroth tilbyder desuden din virksomhed rådgivning om energieffektivitet. Det kan du drage fordel af ved optimering af et eksisterende anlæg såvel som ved udvikling af nye anlæg. I analysen ses der systematisk på energibesparelsespotentialet ved samtlige drev- og styringsteknologier for alle automatiseringssystemer og maskintyper over hele livscyklussen. I tilslutning hertil modtager du anbefalinger om konkrete tiltag – baseret på 4EE-systematikken. Således kan dine maskiners og anlægs ydeevne øges med optimal dimensionering. Det sparer udgifter og sikrer din konkurrenceevne.

Med udgangspunktet i 4EE vil Bosch Rexroth også sænke CO2-udledningen fra virksomhedens egne fabrikker med 20 % på verdensplan frem til 2020. De erfaringer, der hermed høstes, vil blive brugt til at rådgive maskinbyggere og slutbrugere om energieffektivitet.