Denmark

Vælg din placering

Denmark

Plast- og trykstøbemaskiner

Gentagelsesnøjagtighed og korte cyklusser: Bosch Rexroth udvikler modulopbyggede systemløsninger til plast- og trykstøbemaskiner

– alle drev og aktuatorer fra én leverandør
– nedbringelse af energiforbruget med hastighedsvariable pumper
– hybridkoncepter kombinerer fordele fra el- og hydraulikområdet

Høj gentagelsesnøjagtighed og korte cyklustider – det lægger brugerne af plast- og trykstøbemaskiner stor vægt på. En vigtig forudsætning herfor er det optimale samspil mellem styringen og de hydrauliske og elektriske aktuatorer. I den forbindelse er der et stigende behov for frit kombinerbare funktionsmoduler til hybride maskinkoncepter. Specielt til trykstøbemaskiner udvikler Bosch Rexroth komponenter med for-parametrerede funktionaliteter samt skræddersyede, indbyrdes kombinerbare, automatiserede drivsystemer.

Producenter kan vælge mellem hydrauliske og elektriske eller hybride drev – åbne grænseflader gør, at disse kan bruges fleksibelt. Med programmerede funktioner kan selv komplekse bevægelsesstyringer af plast- og trykstøbemaskiner let konfigureres. Bosch Rexroth satser i den forbindelse på moderne fluidteknologi, elektriske og multiteknologiske løsninger.

Kombinationen af robust hydraulisk drivteknologi med digitale styringer åbner nye muligheder for producenter og brugere. Specielle pumper til HFC-anvendelse udmærker sig ved lang levetid og råder over indsprøjtningsventiler med høj gentagelsesnøjagtighed og dynamik. Dermed kan maskinens produktivitet og disponibilitet forbedres.

Dine maskiners energiforbrug kan for eksempel nedbringes med op til 80% med vores hastighedsvariable pumpedrev Syntronix. Samtidig reducerer de støjniveauet. Komponenterne kan endvidere let integreres i nye maskinkoncepter og kombineres med andre moduler. Med den tilslutningsfærdige levering af automatiseringsløsninger afkortes monteringstiderne også.

Plastmaskinerne dækker den næsten uendelige spændvidde fra enkle standardapplikationer til store formstøbte produkter, der består af flere komponenter. Ikke kun processerne er bestemmende for rammebetingelserne, men også det brede anvendelsesspektrum. Hver producent definerer ud fra disse generelle krav sin egen specielle profil. Udbuddet fra Bosch Rexroth rækker fra hydrauliske, høj-konfigurerbare komponenter og elektrisk drivteknik over moduler med for-parametrerede funktionaliteter til systemløsninger på tværs af de forskellige teknologier. I den forbindelse er det kun os, der tilbyder alle drev og aktuatorer fra én og samme leverandør. Din fordel: De forskellige Rexroth-komponenter spiller perfekt sammen.

Bosch Rexroth former tendensen til hybride og fuldelektriske plast- og trykstøbemaskiner med elektrificeringen af hydraulikken. Producenter i 80 lande kan i den forbindelse stole på vores multiteknologiske erfaring, så de kan gøre deres produktion mere fleksibel og mere økonomisk rentabel.