Denmark

Vælg din placering

Denmark

Bilindustri

For at producenter kan reagere hurtigt: Bosch Rexroth leverer fleksible løsninger til automobilbranchen

Det er en væsentlig forudsætning for at få succes i bilindustrien, at man har kontrol over omkostninger og kvalitet. Tillige er branchen præget af hurtige trends og stigende miljøbevidsthed. Det kræver blandt andet fleksibilitet, standardisering og energieffektivitet. Bosch Rexroth tilbyder tilmed producenter hele automationsspektret fra én og samme leverandør. Vores løsninger anvendes i alle produktions- og monteringsfaser – fra presning over råkonstruktion, i lakereri samt i motor- og gearproduktion frem til slutmontering.

Mange års erfaringer i branchen gør det muligt for Bosch Rexroth hurtigt at tilpasse produkter til ændrede behov på markederne. Et eksempel herpå er de systemer til modstandssvejsning, der er specielt udviklet til bilindustrien. Disse klarer udfordringer fra brugen af forskellige materialer – hvilket i betragtning af produktlivscyklusserne, der bliver stadigt kortere, gør dem særligt vigtige.

Bosch Rexroth satser desuden konsekvent på åbne standarder, der er accepteret på verdensplan, og støtter på den måde en hurtig time-to-market. Vi reducerer brugernes energiforbrug med produkter som Sytronix og IntraMotion MTX ega samt med vores 4EE-systematik – Rexroth for Energy Efficiency.

Vores kunder får i den forbindelse konstant kvalitet og en verdensomspændende partner – overalt, hvor den globale automobilbranche har brug for os. Dette kræver kvalificerede kontaktpersoner og en optimal rådgivning med fokus rettet mod alle procesfaser. Dertil kommer tværteknologiske løsninger med grænseflader, der er optimalt afstemt efter hinanden, og som tillige sparer energi.